Preteaching van nieuwe leerstof

Wat is preteaching van nieuwe leerstof?

Na de paasvakantie starten de scholen, vanop afstand, met nieuwe leerstof. Het is belangrijk dat leerlingen blijven groeien, leren en vooruitgaan. Zo blijft de leerling mee én houdt hij de geest scherp. De leerling krijgt de leerstof 2 keer aangeboden: 

  • De eerste keer leert hij de nieuwe leerstof vanop afstand.  
  • De tweede keer zodra de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof. 

Info over aanpak, communicatie met leerlingen en ouders, leermiddelen en digitale platformen.

Info over lesinhoud, -duur en -methode, tijdsbesteding en afspraken met collega's, leerlingen en ouders.

Info over wat je kind leert na de paasvakantie, je rol als ouder, wat je kan doen en niet moet doen en lesmateriaal.

Info over laagdrempelige en meertalige communicatie, laptops aanvragen en ondersteuning kwetsbare leerlingen.