Preteaching van nieuwe leerstof: informatie voor hulporganisaties

Help mee informatie te verspreiden

Na de paasvakantie krijgen leerlingen nieuwe leerstof vanop afstand (voor thuis of in de opvang). Zodra de scholen weer opengaan, herhaalt hun leraar die leerstof in de klas.

Cruciaal is dat alles er wordt aan gedaan om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. Ouders vervangen leerkrachten niet. Ouders creëren een goede leercontext voor hun kind. Het moet haalbaar en doenbaar zijn voor iedereen. Niet elke ouder beschikt over dezelfde mogelijkheden.

Belangrijke groepen leerlingen en hun ouders zijn moeilijk bereikbaar. Zoals gezinnen die laagtaalvaardig zijn, of gezinnen in kansarmoede. Ook zij willen weten wat er na de paasvakantie gebeurt, welke leerstof wordt aangeboden, maar vooral welke rol zij daar als ouder wel of niet in spelen en hoe ze daarbij ondersteund worden.

Jij als hulporganisatie kan een belangrijke rol spelen om moeilijk bereikbare ouders te informeren via je dagelijkse werking, expertise en/of persoonlijk netwerk.

Vind hieronder informatie die je kan verspreiden.

Naar boven

Informatie en communicatie voor ouders

Modelbrief en vertaalfiches voor ouders

In een modelbrief voor ouders legt de overheid uit:

  • Dat hun kind nieuwe leerstof krijgt, die later herhaald wordt in de klas
  • Dat 3 tot maximaal 4 uur leren per dag volstaat
  • Hoe ouders hun kind kunnen helpen
  • Wat de school doet

Modelbrief voor ouders

Deze modelbrief kan je gebruiken om ouders te informeren over nieuwe leerstof na de paasvakantie:

docx bestandVoorbeeldbrief voor ouders: nieuwe leerstof na de paasvakantie (25 kB)

Vertaalfiches voor anderstalige ouders

Download de vertaalfiches om anderstalige ouders laagdrempelig te informeren:

Telefoontolken voor anderstalige ouders

Scholen en CLB's kunnen beroep doen op een telefoontolk om communicatie met anderstalige ouders te vergemakkelijken. Contacteer de dienst Sociaal Tolken en vertalen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering voor meer informatie over het aanbod.

De kosten van scholen en CLB's voor telefoontolken via de dienst Sociaal Tolken en vertalen, betaalt het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming tijdelijk terug. Dit geldt enkel voor de kosten gemaakt tijdens de periode van 20 april tot aan de heropstart van de lessen op school.

Filmpje: Wat leert je kind na de paasvakantie?

Een filmpje legt ouders uit, hoe de lessen er na de paasvakantie uitzien, wat hun kind leert, wat van hen wordt verwacht en hoe zij afstemmen met de school.

Het filmpje is ook beschikbaar in andere talen en in Vlaamse Gebarentaal:

Laagdrempelige handleidingen en vertalingen voor ouders

Je kan voor laagdrempelige handleidingen over bijvoorbeeld het gebruik van een computer, tablet, smartphone, communicatie via sociale media, leerplatformen en gratis wifi terecht bij Mediawijs en VOCVO. Heel wat handleidingen vind je er vertaald in de talen Albanees, Bosnisch, Servisch, Kroatisch, Bulgaars, Engels, Farsi, Frans, Pools, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.

Webpagina voor ouders over nieuwe leerstof vanop afstand

Informatie voor ouders over hoe nieuwe leerstof aangeboden wordt via preteaching:

Naar boven

Ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Vraag laptops aan

Voor leerlingen die thuis geen laptop hebben, kan hun school een gedoneerde laptop aanvragen bij de diensten van hun onderwijsnet. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren.

Vraag gratis wifi aan voor leerlingen zonder internet

Vraag een logincode aan bij Telenet of Proximus voor leerlingen die geen internet hebben. Lees hoe je dat doet op hun website:

Klasse - Onderwijs voor kwetsbare leerlingen

Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis? Welke adviezen geven armoedeorganisaties? Klasse publiceerde tips van scholen en armoedeorganisaties.

Naar boven

Toegankelijke overheidsinformatie over het coronavirus

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Toegankelijke informatie over het coronavirus staat gebundeld op volgende websites:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's