Proefprojecten Duaal Leren in Volwassenenonderwijs en Hoger Onderwijs

Logo's Europees Sociaal Fonds, Europese Unie en Vlaamse overeheid - Werk

Persbericht Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Werk, 24 mei 2019


Vanaf volgend academiejaar gaan een tiental hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs aan de slag met duaal leren. Hiervoor werden 14 projecten goedgekeurd. Met duaal leren krijgen studenten en cursisten een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen voorziet hiervoor ongeveer 1,5 miljoen euro waarvan 800.000 euro Europese middelen en 600.000 euro Vlaamse middelen. Met deze projecten willen de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk duaal leren als sterke leerweg uitbouwen in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.


De voorbije jaren werkten de minister van Onderwijs en de minister van Werk het nieuwe concept van duaal leren in het secundair onderwijs uit. Met succes want vanaf volgend schooljaar gaan 186 scholen 79 duale studierichtingen meer dan 800 keer aanbieden. Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook leren op de werkvloer. Zo krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer. 


Ook voor het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs wordt er met veel verwachting gekeken naar de mogelijkheden van duaal leren voor de competentieontwikkeling van cursist en studenten. Voor centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten houdt de praktijk- en bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren troeven in om de opleidingen nog beter te laten aansluiten bij een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Meer aandacht voor het aanleren van vaardigheden op de werkvloer moet zorgen voor een betere arbeidsmarktpositie van de cursist en student. 


Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen gaan het departement Onderwijs en vorming, Syntra Vlaanderen, VDAB en het departement WSE na hoe een gestructureerde en veralgemeende aanpak van duaal leren kan worden uitgerol in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Vandaag keurde de Vlaamse Regering op initiatief van beide ministers hiervoor alvast de startnota’s goed. Deze worden de komende maanden verder afgetoetst en uitgewerkt. 


De Vlaamse minister van Onderwijs: “Duaal Leren is een sterk merk. Een krachtige leerweg waar je deels op de werkvloer en deels in het leslokaal of de aula leert. Op die manier haal je een diploma en heb je een goed idee van het beroep en van wat werkgevers net verwachten. De afgelopen jaren hebben we dit uitgebouwd voor het secundair onderwijs. Nu gaan we van start met het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Zowel onze scholen en universiteiten als sectoren en werkgevers zijn hiervoor vragende partij. Zo zorgen we dat onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd en dat is goed nieuws voor onze cursisten en studenten. Zij halen een diploma en worden klaargestoomd voor een duurzame tewerkstelling. Ook kan duaal leren meer werkenden warm maken om een kwalificerende opleiding te volgen en stimuleren we levenslang leren."

Goedgekeurde ESF projecten duaal leren Volwassenenonderwijs
Projectnaam Organisatie
Elektromecanicien en Transport- en logistiek medewerker op de duale weg, ook in het VWO! CVO Provincie Antwerpen
Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat TUA WEST
Duaal Leren in diplomagerichte opleidingen GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Antwerpen
Duaal leren in het Tweedekansonderwijs Qrios
Goedgekeurde ESF projecten Duaal leren Hoger Onderwijs
Projectnaam Projectpromotor Deelnemende HO/UNIV
Duaal leren slim organiseren: professionele bachelor Elektromechanica AGORIA Artesis, Hogeschool PXL, VIVES, Odisee, Thomas More
Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat TUAWEST Vives
Voka - Duaal leren in Hoger onderwijs VOKA  Vives, Hogeschool PXL, Thomas More
Samen naar Duaal Leren in HO UC Limburg UC Limburg
Duaal leren als middel voor boundary-crossing in graduaatsopleidingen Hogeschool PXL  Hogeschool PXL 
Lerend netwerk duaal leren Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs Lerend Netwerk Duaal leren en HO Deelnemende hogescholen en universiteiten
Integratie van een Frans duaal leerproject in bestaande Vlaamse Hogescholen DEWAFLEX BENELUX Te bepalen
Duaal Digitaal We Walk The Talk Karel De Grote hogeschool, Odisee
Inclusief Duaal Leren in het Hoger Onderwijs EMINO Thomas More 
Pro Werkplekleren aan UAntwerpen Uantwerpen Uantwerpen
Duale Upskilling Arteveldehogeschool Arteveldehogeschool