Professionalisering, nascholing en pedagogische begeleiding van je personeel

Hoe stel je een nascholingsplan op? Hoe voer je het uit? Op wie kan je een beroep doen?

Wanneer ontvang je je nascholingsbudget? Hoeveel ontvang je? Wat kan je ermee betalen en voor welke personeelsleden?

De Vlaamse minister van Onderwijs stelt jaarlijks prioritaire thema’s vast om het beleid te ondersteunen.

Vocvo en 4 pedagogische begeleidingsdiensten zorgen voor de ondersteuning en voor de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs.

Hoeveel pedagogische studiedagen mag je organiseren tijdens het schooljaar? Hoe begin je eraan?

Schrijf je school in voor een evenement of studiedag van het ministerie van Onderwijs (en partners).