Professionalisering, nascholing en pedagogische begeleiding van je personeel

Wat is jouw rol als directie? Hoe stel je een professionaliseringsplan op? Hoe voer je het uit? Op wie kan je een beroep doen?

Wanneer ontvang je je professionaliseringsbudget? Hoeveel onvang je? Wat kan je ermee betalen en voor welke personeelsleden?

Voor de professionalisering van je leraren kan je tijdens het schooljaar pedagogische studiedagen organiseren. Tips voor de organisatie.