Profylactisch verlof van je personeel: bij risico op besmetting

Wat is het?

  • De 2 situaties waarin een personeelslid profylactisch verlof kan nemen: ziekte bij een huisgenoot en zwangerschap
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure, formulieren en omzendbrieven voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel Profylactisch verlof: bij risico op besmetting.

Wat moet ik doen?

Twee gevallen

  1. Bij een personeelslid of leerling of bij hun huisgenoten is een besmettelijke ziekte vastgesteld. Neem dan samen met het CLB maatregelen om verspreiding op school te voorkomen.

    Lees ook: profylactische maatregelen CLB.
     
  2. De CLB-arts stelt een besmetting in de school vast door:

Stuur dan je zwangere personeelsleden door naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Die zal hen tijdelijk verwijderen voor de duur van de ziekte op school, zoals de CLB-arts die bepaalt.

Melden aan het ministerie

Profylactische maatregelen (code 047) is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

Verstuur de dienstonderbreking met een RL-2 – gebeurteniscode 23047.

Naar boven