Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Wat is PIAAC?

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een grootschalig internationaal onderzoek dat de vaardigheden van volwassenen test. De focus ligt op vaardigheden die essentieel zijn voor een volwaardige deelname aan de moderne maatschappij:

  • Geletterdheid
  • Gecijferdheid
  • Problemen oplossen in technologierijke omgevingen

Naast die basisvaardigheden op het vlak van informatieverwerving verzamelt PIAAC ook gegevens over:

  • De lees- en rekenactiviteiten die volwassenen uitvoeren
  • Hun gebruik van ICT op het werk en in het dagelijks leven
  • Een wijd gamma aan andere vaardigheden die volwassenen op het werk gebruiken

Naar boven

Resultaten

In 2011-2012 namen 24 landen deel aan de 1ste ronde van PIAAC. Wereldwijd waren er meer dan 150.000 deelnemers, in Vlaanderen bijna 5.000.

Vlaanderen

Informatie over de Vlaamse resultaten, het volledige rapport en een samenvatting vind je op UGent PIAAC - resultaten

De resultaten van PIAAC worden ook vergeleken met eerder geletterdheidsonderzoek, namelijk het IALS-onderzoek uit 1996.

Internationaal

De internationale rapporten staan op Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Publicaties.

Naar boven