Provinciale netwerken Samen tegen Schooluitval

Bij de uitrol van de conceptnota Samen tegen Schooluitval werd op 1 september 2016 1 VTE aangeworven per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze netwerkcoördinatoren mobiliseren de verschillende lokale actoren uit onderwijs, welzijn en werk in een bestaand of nieuw netwerk.

Om de netwerkcoördinatoren te ondersteunen bij het informeren van en communiceren naar lokale actoren, stelt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming webpagina's ter beschikking op hun website. De informatie die je hier vindt, wordt opgesteld en aangeleverd door de netwerkcoördinatoren en hun partners.