Psychosociale risico's: stress, depressie, pesten ...

Ervaar je stress op het werk? Word je gepest? Vrees je een burn-out? Het bestuur van de onderwijsinstelling waar je werkt, is als werkgever wettelijk verplicht psychosociale risico’s op het werk en hun mogelijke schadelijke gevolgen te voorkomen of op zijn minst de schade ervan te beperken.

Op school of in je centrum kan je te maken krijgen met psychosociale risico's zoals stress, ongewenst gedrag of zelfmoordgedachten. Waarmee hangen ze samen? Welke stappen kan je ondernemen om ze te voorkomen?

Meen je psychische of lichamelijke last te ondervinden van psychosociale risico’s (pesten, ongewenst seksueel gedrag, werkstress …) op school, dan kan je een aantal stappen ondernemen. Bij wie kan je terecht, hoe en wanneer?

Je schoolbestuur is wettelijk verplicht specifieke preventieve maatregelen te nemen tegen psychosociale risico’s op school, zoals werkstress en ongewenst gedrag.

Tijdens de opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs leert de vertrouwenspersoon over psychosociale risico's op het werk, psychosociale interventies, luistertechnieken en conflictbemiddeling/-beheersing.