Beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je in 3 situaties  een procedure opstarten:

  • Je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en je vindt dat je onterecht een ongunstige studievoortgangsbeslissing hebt gekregen. Je moet wel eerst intern beroep aantekenen bij de onderwijsinstelling zelf.
  • Je buitenlands diploma hoger onderwijs is niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma hoger onderwijs en je bent het daar niet mee eens.
  • Je hebt leerkrediet verloren door een overmachtssituatie (ziekte, overlijden van een familielid...).

Opgelet: Voor het terugvorderen van leerkrediet dat je tijdens academiejaar 2019-2020 bent verloren door corona, dien je je aanvraag niet in bij de Raad. Meer informatie: coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten

Mondmasker verplicht

Vanaf 24 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in voor publiek toegankelijke gedeelten van openbare gebouwen. 
Je moet dus altijd een mondmasker dragen wanneer je aanwezig bent voor een zitting van de Raad (vanaf het betreden van het Ellipsgebouw). 
De Raad voorziet geen mondmaskers voor de partijen.

Procedure in  het Nederlands

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. De Raad houdt dus geen rekening met procedurestukken in een andere taal, zoals verzoekschriften, antwoordnota's of wederantwoordnota's.

Wie een niet-Nederlandstalig procedurestuk indient, kan voorlopig binnen een door de Raad bepaalde termijn een Nederlandse vertaling aanleveren. Alleen als je dat effectief doet, wordt de procedure voortgezet.

Door je verzoekschrift meteen in het Nederlands in te dienen, vermijd je tijdverlies.