Rapporten op gemeenteniveau - woonplaats

In elk rapport vind je eerst het cijfermateriaal voor het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de volgende pagina kan je een fusiegemeente selecteren. Je komt dan rechtstreeks terecht op de pagina met de gegevens van de gekozen gemeente.

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn sommige rapporten enkel beschikbaar via Dataloep

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Schoolbevolking basisonderwijs

Leerlingen naar nationaliteit / cluster van nationaliteiten Data loep Data loep Data loep 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Leerlingen naar thuistaal nog niet beschik-baar Data-loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Mobiliteit: waar zijn leerlingen van een bepaalde gemeente ingeschreven Data loep Data loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Onderwijskansarmoede-indicator en leerlingenkenmerken nog niet beschik-baar Data-loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar Belg/niet-Belg - absolute aantallen 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar Belg/niet-Belg - procentueel 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar thuistaal - absolute aantallen nog niet beschik-baar 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar thuistaal - procentueel nog niet beschik-baar 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010

Schoolbevolking secundair onderwijs

>

Leerlingen naar nationaliteit / cluster van nationaliteiten Data loep Data loep Data loep 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Leerlingen naar thuistaal nog niet beschik-baar Data-loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Mobiliteit: waar zijn leerlingen van een bepaalde gemeente ingeschreven Data loep Data loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Onderwijskansarmoede-indicator en leerlingenkenmerken nog niet beschik-baar Data-loep 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Doorstroom naar het hoger onderwijs per Belg/niet-Belg nog niet beschik-baar nog niet beschik-baar nog niet beschik-baar 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar Belg/niet-Belg - absolute aantallen 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar Belg/niet-Belg - procentueel 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar thuistaal - absolute aantallen nog niet beschik-baar 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Schoolse vorderingen naar thuistaal - procentueel nog niet beschik-baar 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010