Regelgeving van het vernieuwd deeltijds kunstonderwijs

Decreet

Het Vlaams Parlement nam op 28 februari het decreet deeltijds kunstonderwijs aan.

Naar boven

Onderwijsdecreet XXIX

Het Vlaams Parlement nam op 27 maart 2019 onderwijsdecreet XXIX aan.

Naar boven

Amendementen bij onderwijsdecreet XXVIII

Enkele artikelen van het decreet deeltijds kunstonderwijs worden gewijzigd door Vlaams Parlement - amendementen bij onderwijsdecreet XXVIII.

Naar boven

Besluiten Vlaamse Regering

 

 

 

 

Het wijzigingsbesluit op het organisatiebesluit en besluit over de samenwerking tussen academies en scholen is definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Naar boven

Beroepskwalificaties

Naar boven

Omzendbrieven

Naar boven