Regionale technologische centra

Regionale technologische centra (RTC's) zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opleiding met de noden van de arbeidsmarkt.

Elk regionaal technologisch centrum (RTC) sluit een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid voor maximaal 5 schooljaren. Op basis van die beheersovereenkomst maakt het RTC een strategisch plan en jaarlijkse actieplannen.

Regionale technologische centra (RTC’s) verbinden scholen en bedrijven. Via RTC’s verwerven leerlingen en leraren technische en technologische competenties.