Registratie als instelling hoger onderwijs

Om erkende bachelor- en masterdiploma’s uit te reiken, moet een instelling in het hoger onderwijs erkend zijn door de Vlaamse overheid.

Je vindt de verschillende soorten erkende instellingen in het Vlaamse hoger onderwijs op de pagina voor studenten: wegwijs in het hoger onderwijs.

Wat is een geregistreerde instelling?

Een geregistreerde instelling is erkend door een besluit van  de Vlaamse Regering.

Voorwaarden om een registratie te krijgen:

  • Ten minste 1 opleiding van de instelling moet de toets nieuwe opleiding van het accreditatieorgaan (NVAO) met goed gevolg doorlopen.
  • Een buitenlandse instelling moet daarnaast ook erkend zijn door de bevoegde overheid in het land waar de hoofdzetel is gevestigd. De instelling toont dat aan bij de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding.

Naar boven

Hoe een registratie aanvragen?

Je kan een erkenning of registratie aanvragen bij de Vlaamse Regering.

Je dient daarvoor een registratiedossier in. In dat dossier toon je aan dat je instelling beschikt over:

  • Een organisatorisch uitgebouwde bestuursstructuur die de ingeschreven studenten toelaat de opleiding te voltooien
  • Een financiële structuur die de ingeschreven studenten toelaat de opleiding te voltooien
  • Een voldoende aangepaste infrastructuur om hoger onderwijs aan te bieden

Het registratiedossier omvat minimaal:

  1. De statuten van de instelling
  2. Een beschrijving van de bestuursstructuur
  3. Een financieel plan
  4. Een overeenkomst met een andere binnenlandse of buitenlandse instelling, die door de bevoegde overheid erkend is voor hoger onderwijs, en die de opleiding kan aanbieden. Die overeenkomst beschrijft hoe de ingeschreven studenten hun opleiding kunnen voltooien.

Dien het registratiedossier in bij de Vlaamse Regering via de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming.

Vlaamse Regering

Minister van Onderwijs

Departement Onderwijs en Vorming

Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

De Vlaamse Regering beslist over de registratie binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het toetsingsrapport van de accreditatieorganisatie (de NVAO).

Einde registratie

De registratie vervalt als de geregistreerde instelling 2 jaar lang geen enkele geaccrediteerde of nieuwe opleiding aanbiedt.

Naar boven

Contact
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België