Registreren van een aanmelding in DAVINCI

1. Ik krijg een aanmelding binnen van een Huis van het Nederlands voor een cursist. Ik kan die cursist niet plaatsen. Kan ik die aanmelding annuleren?

Een centrum kan een aanmelding van een Huis van het Nederlands niet annuleren. Het centrum kan wel een plaatsingsweigering registreren voor deze aanmelding.

Naar boven

2. Waarvoor dient een aanmelding?

Dank zij de aanmeldingen krijgt de overheid zicht op de werkelijke vraag. Ingeschreven plaatsingen tonen enkel de ingevulde vraag. Door het concept aanmeldingen wordt het daarnaast mogelijk om gegevens te recupereren van opleidingsvragen die niet tot inschrijvingen hebben geleid. De gegevens gaan met andere woorden niet verloren en kunnen aldus het registratieproces versnellen. Bij plaatsingen en inschrijvingen kent de overheid enkel de ingevulde vraag.

Naar boven

3. Moet ik een aanmelding maken voor iemand die om inlichtingen komt vragen?

Voor een persoon die niet als kandidaat-cursist kan geïdentificeerd worden moet geen aanmelding gemaakt worden. Deze personen worden dus ook niet meegenomen bij het detecteren van de vraag. Het is aan het inschattingsvermogen van het centrum om te oordelen of een persoon als kandidaat-cursist kan beschouwd worden.

Naar boven

4. Mag ik een aanmelding maken voor een cursist bij een ander centrum?

Je mag een aanmelding maken voor een modulevariant en/of een opleidingsvariant voor een kandidaat-cursist bij een ander centrum. DAVINCI zal controleren of het gewenste centrum bevoegdheid heeft om de opleiding in te richten en zal controleren of de module geen maatwerk is (enkel van toepassing bij basiseducatie). Door het aanmelden van een kandidaat-cursist bij een ander centrum wordt de cursist ontlast van het nogmaals ter beschikking stellen van al zijn persoonlijke gegevens en kan dubbele registratie van opleidingsvragen vermeden worden.

Naar boven

5. Welke zijn in de DAVINCI terminologie de verschillende acties die ik moet ondernemen bij de intake van een cursist?

Om dit duidelijk te maken is volgende beslissingsboom ontworpen.

 

Schema richtlijnen voor centrumadministratie - intake door het centrum

Naar boven

 6. Hoe moet ik omgaan met de aanmelding van een cursist door het Huis van het Nederlands?

Om duidelijk te maken welke verschillende situaties er zich in dit geval kunnen voordoen, is volgende beslissingsboom ontworpen

 

Schema richtlijnen centrumadministratie bij NT2 - intake door het HvN

Naar boven

7. Als een cursist maar af en toe een module volgt in een bepaalde opleiding, moet ik dan telkens een nieuwe aanmelding maken?

Voor elke plaatsing dient een nieuwe aanmelding geregistreerd te worden. Dit is noodzakelijk omdat de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs de aanmelding wil gebruiken om de opleidingsvragen te detecteren.

Naar boven