Registreren van lessen in DAVINCI

1. Moet ik wijzigingen in lesdata doorgeven?

Ja. Wijzigingen moeten geregistreerd worden minstens tot de les plaats vindt. Deze lesdata worden ook door de verificateurs gebruikt om onverwachte bezoeken te plannen.

Naar boven

2. Wat moet ik doen als het meegedeelde aantal lestijden afstandsonderwijs verschilt van het aantal dat in de praktijk gevolgd werd?

Het aantal lestijden afstandsonderwijs dat geregistreerd is bij een IMV moet niet aangepast worden aan het effectief aantal gevolgde lestijden.

Naar boven

3. Hoe moet ik omgaan met lestijden deliberatie en pedagogische studiedagen?

De lestijden deliberatie en de lessen die normaal zouden doorgaan op pedagogische studiedagen worden in DAVINCI niet beschouwd als deel van de som van de lestijden. De som van lestijden individuele arbeidservaring (stages) en lestijden afstandsonderwijs van de ingerichte modulevariant moet kleiner zijn dan of gelijk aan het aantal lestijden van de modulevariant.

Naar boven

4. Hoe moet ik aangeven dat een les eigenlijk een evaluatiemoment was?

DAVINCI maakt geen onderscheid tussen lessen in contactonderwijs en evaluatiemomenten. Dit moet dus niet apart geregistreerd worden. Een evaluatiemoment wordt dus geregistreerd als een les in contactonderwijs.

Naar boven

5. Kan ik een les registreren in een vakantieperiode?

Ja, het is mogelijk om in DAVINCI lessen te registreren in de vakantieperiode.

De CBE stellen zelf hun vakantieregeling per schooljaar vast, maar mogen geen lessen organiseren tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Buiten de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de vastgelegde vakantieperiodes mogen de CBE dus cursussen in DAVINCI registreren.

De CVO kunnen geen lessen organiseren tijdens de vakanties. Uitzonderingen hierop zijn het contractonderwijs en het zomeraanbod NT2.

Naar boven

6. Hoe moet ik zomercursussen registreren in DAVINCI?                     

Zomercursussen kunnen door de CVO niet geregistreerd worden met als financieringsbron ‘decretale financiering’ maar wel met  de code PROJECT_FIN_ZA (Projectfinanciering zomeraanbod). De cursisten worden geplaatst met de status ‘ingeschreven’ en met het tarief ‘Zomeraanbod’. Ook de effectieve participaties moeten geregistreerd worden. Een volledige registratie is o.a. belangrijk voor de gegevensuitwisseling met de KBI en i.f.v. de rapportering over het gebruik van de toegekende projectmiddelen. 

Naar boven

7. Kan ik een les registreren in een andere lesplaats dan de normale lesplaats voor deze cursus?

Ja dat is mogelijk op voorwaarde dat er onderwijsbevoegdheid is in de vestigingsplaats waartoe deze lesplaats behoort.

Naar boven

8. Moet ik het aantal lessen in combi-onderwijs doorsturen?

Er moeten enkel lessen verstuurd worden voor het gedeelte contactonderwijs. Er gebeurt geen kruiscontrole op de opgetelde duur van de lessen en lestijden contactonderwijs die moeten meegegeven worden bij de ingerichte modulevariant. Er kan dus een verschil zitten op de feitelijke lesduur (LES) en de theoretische lesduur (IMV).

Naar boven

9. Als ik lessen verschuif, dan wordt normaal ook het registratiemoment van de cursus aangepast. Maar wat als de verificateur al is langs geweest?        

DAVINCI laat het verplaatsen van een registratiemoment niet meer toe als dit in het verleden ligt (of op vandaag valt). De oplossing bestaat er dus in om het automatisch herbepalen van het registratiemoment in dit geval niet meer uit te voeren. Het feit dat het dan niet meer perfect na één derde van de lessen staat, is immers van geen belang meer: de “foto” van de gegevens die gebruikt zullen worden bij de omkaderingsberekening, is immers (virtueel) al gemaakt.

Naar boven