Registreren van participaties in DAVINCI

1. Hoe moet ik de participatie registreren van een cursist die in een gebundelde module te laat komt, zodat hij slechts een deel van de gebundelde modules aanwezig is?

DAVINCI aanvaardt enkel de participatiecategorieën ‘aanwezig’, ‘afwezig’ en ‘verantwoord afwezig’. Het oordeel over de participatie geldt voor alle onderdelen van deze cursus.

Naar boven

2. Als ik participatiegegevens wijzig, wijzigt dan ook de omkaderingsberekening?

Als de wijzigingen gebeuren voor het ‘fotomoment’ dan wordt er rekening mee gehouden voor de omkadering. Wijzigingen die gebeuren na het ‘fotomoment’ zullen geen weerslag hebben op de omkaderingsberekening.

Naar boven

3. Kan ik participaties achteraf nog wijzigen?

Ja, dit is perfect mogelijk. Je kan best alle gebeurtenissen onmiddellijk registreren en eventueel wijzigingen aanbrengen indien noodzakelijk. Participaties die gewijzigd worden na het ‘fotomoment’ hebben geen effect meer op het oordeel van de verificateur over de financierbaarheid.

Naar boven

4. Hoe moet ik te werk gaan met de participaties van cursisten die veranderen van cursus in mijn communicatie met ‘Betaald educatief verlof’?

In DAVINCI moeten de participaties genoteerd worden in de IMV waar ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De centrumsoftware kan dit oplossen door de participaties samen te voegen ten behoeve van ‘Betaald educatief verlof’.

Naar boven

5. Als een cursist een ziekteattest binnenbrengt voor enkele weken, kan ik hem dan als ‘verantwoord afwezig’ registreren in de toekomst?

Neen. ‘Verantwoord afwezig’ is een participatiestatus. Participaties kunnen niet ingegeven worden in de toekomst.

Naar boven