Registreren van stages in DAVINCI

1. Hoe moet ik stages zenden?

Op vraag van het departement Werkgelegenheid en Sociale Economie vroeg de afdeling hoger en volwassenenonderwijs sedert het schooljaar 2011-2012 gegevens op over gelopen stages in het volwassenenonderwijs. Het gaat hier onder andere om gegevens over de stageverstrekker en het aantal gepresteerde halve dagen.

Er werd aangekondigd dat deze gegevens in de loop van het schooljaar 2014-2015 via een webdienst zouden opgevraagd worden. Omdat ook VDAB stagegevens opvraagt en we wilden voorkomen dat stages in twee systemen moeten geregistreerd worden, werd beslist om deze webdienst samen met VDAB te ontwikkelen. Dit heeft vertraging opgelopen waardoor we beslist hebben voorlopig enkel de ‘lestijden individuele arbeidservaring’ in DAVINCI te laten registreren.

Naar boven

2. Moeten er participaties verzonden worden voor modules waarbij de cursisten individuele prestaties doen?

Het principe is dat er enkel lessen en participaties geregistreerd worden voor contactonderwijs. Als je met heel de klas naar een externe plek (werkplekleren) gaat om les te geven, dan is dat eveneens contactonderwijs. Dan moeten er dus lessen en participaties geregistreerd worden. Indien het individueel werkplekleren betreft (stage) dan is dat geen contactonderwijs en dan moeten er geen lessen en geen participaties gezonden worden.

Bij het registreren van de IMV wordt wel meegegeven hoeveel lestijden ‘Individuele Arbeidservaring’ deel uit maken van de module.

Naar boven

3. Moet ik stage-uren beschouwen als contactlestijden?

Stage-uren worden in DAVINCI niet beschouwd als contactlestijden.

Naar boven