Resultaten grootste onderzoek naar tijdsbesteding leerkrachten bekend


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 september 2018


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek ontvangen. Het onderzoek biedt een concreet en duidelijk zicht op de tijdsbesteding en het takenpakket van leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. In totaal namen bijna 9600 leerkrachten deel aan de bevraging door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Dit is het grootste onderzoek over de tijdsbesteding van leerkrachten dat ooit is gevoerd.

Het tijdsbestedingsonderzoek is tot stand gekomen in het kader van de loopbaanbesprekingen met de sociale partners, specifiek voor wat betreft de opdracht van de leerkracht. De doelstelling van het onderzoek was om de tijdsbesteding van de leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in kaart te brengen rekening houdend met de uitdagingen en complexe context anno 2018. De realisatie van het onderzoek was een gezamenlijke vraag van alle sociale partners. Zij maakten ook deel uit van de stuurgroep die de studie heeft opgevolgd.

De respons op het onderzoek is ongezien: bijna 9600 leerkrachten hebben gedurende 7 opeenvolgende dagen een dagboek bijgehouden en hun activiteiten geregistreerd, zowel in school- als in vakantieperiodes. Dit onderzoek maakt op een wetenschappelijke onderbouwde manier duidelijk dat de taak van de leerkracht veel meer omvat dan de uren die ze lesgeven. Essentieel met het lesgeven verbonden zijn taken zoals lesvoorbereidingen, leerlingbegeleiding, contacten met ouders, enz. Het onderzoek bevat eveneens interessante gegevens over leeftijd, onderwijsniveau, onderwijsvorm, weekendwerk en de voldoening die leerkrachten al dan niet uit bepaalde taken halen.

Het onderzoek toont aan dat de job uitdagend en uitgebreid is, de opdrachten complex en gevarieerd zijn en dat het werk zowel tijdens de schooluren als in de avond-, het weekend- en  tijdens vakanties gepresteerd wordt.  

Naar boven

De cijfers

Een gemiddelde lesweek voor de voltijdse leerkracht neemt 48u42’ per lesweek in beslag. Gespreid over een heel kalenderjaar (dus de vakanties inbegrepen) werken voltijdse leraren gemiddeld 41u30’ per week

Over alle “soorten leraren” (voltijdse/deeltijdse) heen:

  • Vakanties inbegrepen werkt deze lerarengroep gemiddeld 39u31’ per week.
  • Tijdens een lesweek werkt deze lerarengroep gemiddeld 46u per week.
  • Tijdens een vakantie werkt deze lerarengroep gemiddeld 17u23’ per week.

Voltijdse leraren:  

  • Gespreid over een heel kalenderjaar (en dus vakanties inbegrepen) werken voltijdse leerkrachten gemiddeld 41u30' per week. Voor het basisonderwijs gaat het om 41u11’, voor het secundair onderwijs om 41u50’.
  • Tijdens een lesweek werken deze voltijdse leerkrachten gemiddeld 48u42’. Voor het basisonderwijs gaat het om 49u30’ en voor het secundair onderwijs om 47u59’.
  • Werktijd in vakantie voor voltijdse leraren is 16u30’ voor het basisonderwijs en 19u01’ in het secundair onderwijs.  

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst is er een wetenschappelijk onderzoek gebeurd met zoveel deelnemers over de tijdsbesteding van de leerkrachten in het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat een leerkracht veel meer doet dan enkel lesgeven. Dit uit zich in een veelheid aan taken én in een ruime inzet qua tijdsbesteding. Het onderzoek bevat eveneens interessante gegevens over leeftijd, onderwijsniveau, weekendwerk en de voldoening die leerkrachten al dan niet uit bepaalde taken halen. Nu we de resultaten en de context kennen, kunnen we verder gesprekken voeren met de sociale partners over de opdracht van de leraar. Mijn dank gaat uit naar de duizenden leerkrachten die aan het onderzoek hebben meegewerkt, alsook de onderzoekers en de sociale partners die het traject op een constructieve wijze mee hebben opgevolgd.”

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina