Richtlijnen voor standenbouwers

Afspraken voor een goede opbouw

Wanneer opbouwen?

 • De opbouw gebeurt op woensdag tussen 8 en 20 uur. De toegangspoorten gaan open om 8 uur.
 • Opbouwen kan tot 20 uur.

Laden en lossen

 • De organisatie beslist op het ogenblik zelf of vrachtwagens mogen binnenrijden. Dat kan in geen geval als de zaal daardoor vuil wordt (regenweer, modder of zout op de wegen, sneeuw ...).
 • De standenbouwer krijgt 45 minuten om de vrachtwagen te lossen als de vrachtwagen binnenrijdt in de zaal.

Opgelet: in West-Vlaanderen (Kortrijk Xpo) mogen vrachtwagens niet binnenrijden. Alle goederen dienen buiten gelost te worden en binnengebracht te worden met karren die de standenbouwer zelf meebrengt.

 • De standenbouwer zorgt zelf voor karren om buiten te lossen indien nodig.
 • De geloste materialen worden in de toegewezen standruimte gezet. De gangen blijven vrij.

Standuitrusting

 • Standen zijn maximaal 3,5 m hoog. Horizontaal blijven ze binnen de toegemeten plaats.
 • Elektrische voorziening: 40 watt per m² standoppervlakte of een forfait van 1500 watt.
 • Airflames, torens, spiegelbollen en andere attracties behoren niet tot de standuitrusting.
 • Gebruik je stand maximaal voor infoverstrekking. Stands zijn geen tijdelijke opslagplaats voor transportkisten.
 • Vast tapijt of standtapijt kleef je vast aan de grond, bij voorkeur met standtape. Tape voor vast tapijt en doe-het-zelfmateriaal zijn niet geschikt.
 • Zichtbare delen van de achterkant van de wandpanelen ( = bovenste deel van de panelen > 2.50m) bedek je met een zwarte doek.
 • Respect voor iedereen: projecties buiten de stand zijn niet toegelaten. Geluid kan ook alleen voor de stand zelf. De standhouder betaalt zijn Sabam-bijdrage zelf.

Veiligheid

 • Een blusapparaat van 6 kg behoort tot de standaarduitrusting van de stand. Elke standhouder brengt dat zelf mee.
 • Je gebruikt alleen veilig materiaal. Elektrisch materiaal dat door een erkende keuringsinstantie wordt afgekeurd, wordt onmiddellijk verwijderd. Standmateriaal moet voldoen aan de brandveiligheid. Gasflessen of ontplofbare materialen zijn niet toegelaten in de hallen.

Afval

 • Na de opbouw neemt de standenbouwer al het afval mee. Niets blijft achter in de gangen, noch op de stand. Afval verwijderen kost geld. De factuur wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de standhouder.

Aanpassingen zijn op kosten van de standhouder

 • Stands die niet conform deze afspraken zijn opgebouwd, moeten worden aangepast. De organisatie behoudt het recht de stands aan te passen op kosten van de standhouder.

Afspraken voor een vlotte ontruiming

Wanneer afbreken?

 • De afbraak gebeurt op zaterdag. De poorten gaan pas open als alle bezoekers uit de zaal zijn, en dit vanaf 16.30 uur
 • De poorten sluiten om 22 uur.

Laden en lossen

 • Voertuigen mogen de toegang en de poorten niet blokkeren.
 • De voertuigen mogen niet in de zaal als de weersomstandigheden dat niet toelaten of als de organisatie geen uitdrukkelijke toelating geeft.

Er mogen geen vrachtwagens binnenrijden in West-Vlaanderen (Kortrijk Xpo).

 • De standenbouwers hebben voldoende karren en materiaal mee om buiten te laden en te lossen.

Afval

 • De standenbouwer verwijdert de standtape of ander plakmateriaal. Hij neemt alles wat op de standoppervlakte aanwezig is, mee.
 • De ruimte wordt volledig net achtergelaten. Vuilniszakken, tapijt, kartonnen dozen, verpakkingsmaterialen, plastic, drukwerk, enzovoort worden altijd door de standenbouwer van de standhouder verwijderd. Afval verwijderen kost handenvol geld. De factuur wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de standhouder.
 • Niet-verwijderd materiaal wordt aangerekend aan de standhouder, verhoogd met huur container, stortingstaksen, administratieve kosten, bezettingsvergoeding ...
 • Alle materialen moeten op zaterdagavond meegenomen worden, zodat de hele zaal volledig leeg is.

Extra informatie

Verwante pagina's