Schaalvergroting in het volwassenenonderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 februari 2017


De hervorming van het volwassenenonderwijs is op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het doel is om de werking van de Centra te versterken en cursisten een sterk en breed aanbod aan te reiken. De geplande hervorming is opgenomen in het voorontwerp van het onderwijsdecreet XXVII.

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen kent een groot succes. De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) tellen ruim 321.000 cursisten. CVO’s bieden een breed gamma van opleidingen aan. Het gaat bv. om een diploma secundair onderwijs, Nederlands Tweede Taal en heel wat opleidingen in het kader van een leven lang en leven breed leren.

Om de CVO’s meer slagkracht en zichtbaarheid te geven, is een schaalgrootte wenselijk. Want grotere CVO’s hebben meer mogelijkheden om hun ondersteunende diensten kwaliteitsvol uit te bouwen en kunnen ook meer tijd en ruimte maken voor een daadkrachtige beleidsvoering, bijvoorbeeld op gebied van hun aanbod, begeleiding en personeelsinzet. Ze kunnen hun personeel beter versterken in hun kernopdracht en hen meer mogelijkheden geven rond expertiseopbouw en professionalisering.

Een schaalvergroting biedt ook voordelen voor de cursist. Zo zal de cursist  binnen één centrum kunnen genieten van een ruimer aanbod en meer keuzemogelijkheden hebben om bijvoorbeeld het lesmoment en de leslocatie te kiezen die het best aansluit bij zijn wensen. Bovendien zal hij gemakkelijker een volledig opleidingstraject kunnen volgen en zal hij nog meer kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle traject-en leerbegeleiding.

Tegen 1 september 2019 zullen Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) aan nieuwe minimumnormen moeten voldoen voor het secundair volwassenenonderwijs. Vandaag ligt de norm op een pakket van 120.000 lesurencursist. Die norm wordt verhoogd naar 700.000 lesurencursist in dichtbevolkte gebieden, 360.000 lesuren in landelijke gebieden en 525.000. lesurencursist voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de faciliteitengemeenten en de Limburgse mijngemeenten. Centra die ervoor kiezen om zich te specialiseren in slechts 1 studiegebied, bijvoorbeeld horeca, zullen een norm van 200.000 lesurencursist moeten halen.

Vandaag bestaan er 97 centra voor volwassenenonderwijs. Het kleinste CVO telt 74.000 lesurencursist, het grootste CVO telt 1.500.000 lesurencursist. Ongeveer een vijfde van de centra heeft niet op deze hervorming gewacht en voldoet nu al aan de nieuwe norm. De overige centra zullen overgaan tot fusies. De gesprekken lopen hierover al volop in het veld. Centra die fuseren, zullen daar ook geen financiële nadelen bij ondervinden.

In het vernieuwde financieringssysteem volwassenenonderwijs zullen we stimuli voorzien voor die centra die verder inzetten op schaalvergroting vanaf minstens 850.000 lesurencursist. Dit kunnen CVO zijn die als 1 centrum deze norm behalen of verschillende centra samen die binnen 1 bestuur of samenwerkingsverband deze norm bereiken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De vernieuwingen binnen onderwijs worden meer en meer zichtbaar. Met de hervorming van het volwassenenonderwijs geven we onze Centra meer zichtbaarheid, een duidelijke plaats in het onderwijsveld en meer slagkracht. We verzekeren een kwalitatief aanbod voor de 321.000 cursisten. Aan de laagdrempeligheid en toegankelijkheid raken we niet. De Centra voor Volwassenenonderwijs hebben maatschappelijk een belangrijke taak in het kansenonderwijs en in het kader van levenslang en levens breed leren. De hervorming geeft hen de mogelijkheid die taak optimaal te benutten. Grotere CVO’s kunnen de beschikbare middelen efficiënter inzetten, een professioneel personeelsbeleid voeren, volledige trajecten aanbieden, met specifieke doelgroepen werken, een rationeel financieel beleid voeren en een sterkere partner zijn voor samenwerkingen met VDAB, Syntra en bedrijven.”

Naar boven