Schade wegens psychosociale risico’s: wat kan jij doen?

Ervaar je stress of ongewenst (seksueel) gedrag op je werk of in je werksituatie?
Als je psychische of lichamelijke schade meent te ondervinden door psychosociale risico’s in de onderwijsinstelling waar je werkt, dan kan je binnen je school of centrum een aantal preventieve acties ondernemen:

1. Je kan naar een oplossing zoeken buiten elke procedure. 

2. Blijft het inschakelen van die personen zonder succes of wens je stap 1 niet te zetten, dan kan je gebruikmaken van een specifieke interne procedure die in alle scholen aanwezig is: Federale overheid - Psychosociale risico's op het werk:

De namen van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten staan in het arbeidsreglement.

Het verloop van de interne procedures heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) in een aantal schema’s weergegeven. Je vindt ze bij Extra Informatie in het deeltje Websites.

Je kan voor alle psychosociale risico’s op het werk eventueel een beroep doen op de Inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Die federale inspectie probeert in 1ste instantie de situatie te verhelpen via de interne procedures: informele en formele psychosociale interventie en preventieadviseur psychosociale aspecten.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving

Biedt het algemeen wettelijk kader voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk

Geeft uitvoering aan hoofdstuk Vbis van de welzijnswet. Je vindt er onder meer de bepalingen inzake risicoanalyse en preventiemaatregelen, de procedures voor werknemers die menen schade te ondervinden door blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk, het statuut van de preventieadviseur psychosociale aspecten en van de vertrouwenspersoon.

Contact

Federale overheid - Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk
 

 

 

Wie wil werken aan zijn geluk heeft daar nu een praktisch hulpmiddel voor: de geluksdriehoek, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.