Scholen en gemeenten krijgen rapport over aanwezigheden kleuters


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 23 januari 2018


Elke school en elke gemeente in Vlaanderen krijgt voortaan een rapport over de aanwezigheden van de kleuters op school. De eerste rapporten worden vandaag overgemaakt. Dit initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits moet ervoor zorgen dat kleuters voldoende aanwezig zijn op school, want elke dag kleuteronderwijs telt. Vlaanderen doet het heel goed als het over kleuterparticipatie gaat. Toch wil minister Crevits de aanwezigheden nog versterken en scholen en gemeenten de kans geven hun beleid te verfijnen en gerichte acties op touw te zetten.

In Vlaanderen zijn de meeste kleuters voldoende aanwezig in de klas. Het globale percentage ligt op 97%. Vlaanderen is daarmee internationaal koploper. Toch zijn er kleuters die te weinig naar school gaan. Het is belangrijk dat scholen en gemeenten daar informatie over hebben, daarmee kunnen ze indien nodig hun beleid verfijnen en gerichte acties voeren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt voortaan de scholen en de gemeenten op de hoogte van hun kleuterparticipatie.

Eerste kleuterparticipatierapport voor scholen

Vandaag krijgen scholen voor het eerst hun kleuterparticipatierapport met gegevens over de aanwezigheden van kleuters in het eerste trimester van het schooljaar. Na de paasvakantie krijgen ze een tweede rapport. De gegevens komen uit de databank van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft aan hoe vaak kleuters in de klas aanwezig zijn en wie wellicht het minimaal aantal halve dagen afwezigheid niet haalt. Het tweede deel bevat per geboortejaar een overzicht van de aanwezigheden per kleuter, zowel uitgedrukt in halve dagen als in procentuele aanwezigheid.

Kleuters moeten minimaal een aantal halve dagen aanwezig zijn. Dat aantal is zo vastgelegd:

  • Nog geen drie jaar op 31/12/2017 – minstens 100 halve dagen op school
  • Drie jaar op 31/12/2017 – minstens 150 halve dagen op school
  • Vier jaar op 31/12/2017 minstens 185 halve dagen op school
  • Vijf jaar op 31/12/2017 minstens 250 halve dagen op school

Gemeenten

Gemeenten krijgen eveneens een overzicht van de aanwezigheden van de kleuters. Hier gaat het om de aanwezigheden tijdens het schooljaar 2016-2017 en de aanwezigheden per leeftijd. Deze gegevens bevestigen de hoge aanwezigheid van kleuters in de klas in Vlaanderen. In absolute aantallen zijn het de grotere steden die het hoogste aantal onvoldoende aanwezige kleutertjes hebben. Daar zien we bijvoorbeeld dat in vier centrumsteden het percentage onvoldoende aanwezige kleuters hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde voor de drie leeftijdscategorieën : Antwerpen, Gent, Oostende en Turnhout. Als je op basis van percentage naar de cijfers kijkt dan zie je dat bijvoorbeeld in Anderlecht en Oostende nog een tandje kunnen bijsteken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Elke dag kleuteronderwijs telt. Kleuters die voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas krijgen de beste ontwikkelingskansen. Vlaanderen staat internationaal hoog aangeschreven als het over kleuterparticipatie gaat. Dat neemt niet weg dat een kleine groep kleuters te weinig aanwezig is en zo kansen mist. Om die reden zorgen we voor de beste informatie voor scholen en gemeenten zodat zij met deze gegevens hun beleid rond kleuterparticipatie kunnen versterken en verfijnen en gerichte acties kunnen ondernemen, samen met lokale organisaties en de Huizen van het Kind. Verpleegkundigen bezoeken bijvoorbeeld ouders wiens kleuter nog niet naar school gaat. Er zijn starterspakketten voor ouders en er zijn steden die bijvoorbeeld met onderwijsambassadeurs werken. Scholen en gemeenten kunnen voor ondersteuning ook een beroep doen op de Vlaamse kleutercoördinator.”

Alle cijferinformatie over de rapporten van de gemeenten en de inhoudelijke informatie is te vinden op  www.kleuterparticipatie.be