School < 3 onderzoek: optionele lunchlezingen

Lezing 16

Het tienerbrein: wat zijn de implicaties van de ontwikkeling van het adolescentenbrein voor het leren in de klas? Puberbrein 2.0

 • Waarom staan pubers zo laat op?
 • Waarom blijft hun huiswerk altijd tot het laatste liggen?
 • Is het zo moeilijk om een realistische planning te maken?
 • Wat is zelfregulatie en hoe komt het tot stand?

Aan de hand van een aantal stellingen, waar de zaal op kan reageren, zal Renate de Groot tijdens haar presentatie op interactieve wijze ingaan op bovenstaande onderwerpen en de meest recente wetenschappelijke inzichten op dit terrein onder de aandacht brengen.

Spreker

Prof. dr. Renate de Groot is hoogleraar ‘Biopsychologie van Leren’ bij het Welten instituut -Onderzoekscentrum voor Leren, Doceren en Technologie-, Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Open Universiteit Nederland.  Haar wetenschappelijke interesses betreffen de biopsychologische determinanten van leren en cognitie in levenslang perspectief.

Doelgroep

Iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met jongeren.

Naar boven

Lezing 17

Krachtig leren, dat doe je met je brein. Over de rol die neurowetenschappelijk onderzoek kan betekenen voor het onderwijs 

In deze lezing gaan we in op de vraag welke rol de neurowetenschap kan betekenen bij het verschaffen van inzichten over hoe een leerproces tot stand komt en bekijken we hoe we ons kunnen beschermen tegen bepaalde neuromythes die leven in het onderwijs.

Spreker

Pieter Tijtgat is doctor in de Lichamelijke Opvoeding. Hij werkt als onderzoeksverantwoordelijke van de onderzoeksgroep onderwijs aan Odisee hogeschool waar hij docenten uit de lerarenopleiding ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoekstaken. Hij is ook coördinator wetenschapscommunicatie aan Odisee hogeschool. Onderzoeksmatig richt hij zich tot het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, onder andere rond de rol die neurowetenschappen kan spelen in het onderwijs.

Doelgroep

Onderzoekers, leraren, schoolleiders, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleidingsdiensten, …

Naar boven

Lezing 18

Welbevinden, academisch zelfconcept en motivatie in het secundair onderwijs. Wat is het effect van naar school gaan op niet-cognitieve uitkomsten van leerlingen? 

 • Presentatie
   
 • Hoe evolueert het welbevinden van leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs?
 • Klopt het dat motivatie daalt naarmate leerlingen ouder worden? Hoe zijn verschillen tussen leerlingen te verklaren?
 • Zijn er scholen die het ‘beter doen’ dan andere scholen?

We namen de evolutie van leerlingen in het secundair onderwijs onder de loep en bespreken graag de resultaten met jullie.

Spreker

Naomi Van den Branden is doctoraatsonderzoeker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie aan de KU Leuven en medewerker van het LiSO-project; een grootschalig longitudinaal onderzoek naar leerlingen in het secundair onderwijs. Haar doctoraat gaat over de invloed van scholen en schoolloopbanen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ze houdt zich vooral bezig met de non-cognitieve uitkomsten van leerlingen (welbevinden, motivatie, zelfconcept, betrokkenheid, …) in het secundair onderwijs.

Doelgroep

Onderzoekers, leraren, schoolleider, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleidingsdiensten, …

Naar boven

Lezing 19

International Survey on Children’s Well-Being: het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen en Brussel 

Als inleiding wordt kort de opzet, de theoretische omkadering en de methodologie van het onderzoek geschetst waarin de onderzoekers ingaan op het belang van eigen perspectieven van kinderen.

Vervolgens lichten ze de belangrijkste resultaten toe volgens de thema’s die in de vragenlijsten aan bod komen (thuis, school, vrienden en vriendinnen, de buurt waarin je woont, …).

Op basis hiervan wensen ze samen met het publiek stil te staan bij verdere beleidsaanbevelingen.

Sprekers

 • Fien Van Wolvelaer is lector voor vakgroep Orthopedagogiek en onderzoeksmedewerker bij het expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL), HoGent
 • Jessica De Maeyer is docent voor de vakgroep Orthopedagogiek en coördinator van het expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL), HoGent
 • Didier Reynaert is lector voor de vakgroep Sociaal Werk en senior onderzoeker bij expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL), HoGent

Doelgroep

Beleidsmakers, (zorg)leraren, schoolleiders, ouders, kinderen, …

Naar boven

Lezing 20

Het belang van professionele steun voor beginnende leraren in het lager onderwijs en samenwerken in vakgroepen voor leraren in het secundair onderwijs. 

De onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling’ stelt twee van hun onderzoeksprojecten voor. Het eerste biedt inzichten in de inductieperiode van beginnende leraren lager onderwijs via professionele netwerken.  Het andere onderzoeksproject richt zich op de in-service professionele ontwikkeling van leraren secundair onderwijs via vakgroepen.

Sprekers

 • Ruben Vanderlinde is professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent, de coördinator van de onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding & Professionele ontwikkeling’ en momenteel verantwoordelijk voor de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Gent. 
 • Jasja Valckx startte haar doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent in 2014, onder begeleiding van Prof. dr. Ruben Vanderlinde en Prof. dr. Geert Devos. Sinds oktober 2015 werd zij aangesteld als assistent binnen de Vakgroep Onderwijskunde. 
 • Laura Thomas startte haar doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent in 2015, onder begeleiding van Prof. dr. Ruben Vanderlinde, Prof. dr. Geert Devos en dr. Melissa Tuytens.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals lager en secundair onderwijs, zoals lerarenteams, schoolleiders, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers

Naar boven

Lezing 21

Principes van effectieve instructie: de brug tussen theorie en praktijk 

Welke evidence-informed instructieprincipes voor effectieve instructie kunnen leraren gebruiken in hun lessen? Deze lunchlezing, gebaseerd op het ontwerp van een gratis praktijkgids, slaat de brug tussen evidence-informed principes uit cognitieve wetenschap en de dagelijkse klaspraktijk.

Spreker

 • Tim Surma is PhD-onderzoeker naar onderwijs- en leereffectiviteit aan het Welten-instituut van de Open Universiteit en heeft meer dan 15 jaar ervaring in het Vlaamse secundair onderwijs en de lerarenopleiding.
 • Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, leraar secundair onderwijs en docent didactiekbij Karel-de-Grotehogeschool. 

Doelgroep

 • Leraren secundair onderwijs en lager onderwijs
 • Onderwijsprofessionals die effectiviteit van het onderwijs hoog in het vaandel dragen
 • Onderzoekers die ervaring/interesse hebben in de toepassing van cognitief wetenschappelijk onderzoek

Naar boven