Schooljaar, schoolweek, schooldag in secundair onderwijs

Schooljaar, schoolweek, schooldag

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
Er zijn 5 vakantieperiodes en een aantal schoolvrije dagen.

Een schoolweek duurt in het voltijds secundair onderwijs minstens 28 lesuren van 50 minuten. In de meeste scholen zijn er tussen de 32 en 36 uur per week les. De school kan dat zelf bepalen.

De lesuren moeten gelijkmatig gespreid zijn over de 5 lesdagen. De ene dag heel veel lessen en een andere dag bijna geen, mag dus niet.

Een schooldag mag ten vroegste om 8u beginnen en eindigt ten vroegste om 15u en ten laatste om 17u. Naar aanleiding van een controle tijdens een schooldoorlichting kan dat dagschema wel aangepast worden.

Alle scholen zijn verplicht een middagpauze van minimum 50 minuten te voorzien. Wanneer de speeltijden precies vallen, kan de school zelf bepalen.

Op de meeste scholen is er geen les op woensdagnamiddag. Maar een school kan er wel voor kiezen om op woensdagnamiddag lessen te plannen, bijvoorbeeld om de lokalen optimaal te kunnen gebruiken. In dat geval zijn de leerlingen soms op andere dagen vroeger thuis.

Vindt je zoon of dochter het een probleem om op woensdagnamiddag les te hebben, dan kan hij of zij op school naar de redenen informeren. Vinden veel leerlingen dat maar niets, dan kan de leerlingenraad er zich over buigen. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad kaarten het vervolgens aan in de schoolraad en uiteindelijk beslist het schoolbestuur.

Naar boven

Studie of vrij bij afwezigheid leraar

Als een leraar onverwacht afwezig is, zoekt de directeur eerst een vervanger of een alternatieve activiteit.

Lukt dat niet, dan is er studie. Of de directeur kan beslissen om de leerlingen voor een keer vroeger naar huis te laten gaan. Voor de  minderjarige leerlingen moet dat laatste wel voorzien zijn in het schoolreglement.

Naar boven

 

Stagewerk mag buiten de schooluren

Een stagedag of -week in het secundair onderwijs mag afwijken van een gewone lesdag of -week.

Maar er zijn grenzen: tussen 20 uur en 6 uur en op zon- en feestdagen mag je niet werken.

Alleen in typische sectoren zoals toerisme, logistiek of hotel mag men afwijken van die regels.

Op de werkvloer moet de uurregeling van werknemers en leerling-stagiairs zoveel mogelijk gelijklopen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's