Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Leerkrediet

  Hoe werkt het leerkrediet? Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet? Waar kan ik terecht met vragen? ...

 2. Wat is het leerkrediet?

  Bij je inschrijving aan de hogeschool krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Wat is het doel ervan? Wanneer krijg je de bonus van 60 studiepunten? Een rugzak vol studiepunten Het doel van het leerkrediet Bonus van 60 studiepunten Extra informatie Een rugzak vol studiepunten  Als je start in het Vlaamse hoger onderwijs (hogeschool of universiteit), dan krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten . Die virtueel gevulde rugzak gebruik je doorheen je volledige studieloopbaan. Er ...

 3. Kan ik mijn leerkrediet weer opbouwen?

  Je kan 1 keer automatisch je leerkrediet weer opbouwen tot 60 studiepunten. In welke situaties kan dat? Als je onvoldoende leerkrediet hebt, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor je studieloopbaan . Weigert je instelling je inschrijving bij onvoldoende leerkrediet, dan heb je later toch nog de kans om opnieuw te gaan studeren. Je kan immers je leerkrediet 1 keer ...

 4. Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu?

  Bij onvoldoende leerkrediet is het je universiteit of hogeschool die beslist of je nog mag inschrijven, al dan niet met verhoogd studiegeld. Onvoldoende leerkrediet Beslissing van de instelling Beroepsprocedure Onvoldoende leerkrediet In een aantal situaties is er sprake van onvoldoende leerkrediet: Je hebt nog leerkrediet, maar niet genoeg om ...

 5. Een vraag over het leerkrediet?

  Mail naar hogeronderwijs@vlaanderen.be als je vragen hebt over de werking van het leerkrediet. Fouten op het studentenportaal? Contacteer je instelling. Heb je vragen over de werking van het leerkrediet? Neem dan contact op met de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs via hogeronderwijs@vlaanderen.be . Heb je ...

 6. De werking van het leerkrediet

  Hoe werkt het leerkrediet? Zet elke student leerkrediet in? Wat is het leerkrediet? Bij je inschrijving aan de hogeschool krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Wat is het doel ervan? Wanneer krijg je de bonus van 60 studiepunten? Geldt het ...

 7. Het saldo van je leerkrediet

  Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je onderwijsinstelling. Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet? Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je onderwijsinstelling. Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat ...

 8. Geldt het leerkrediet voor elke student?

  Schrijf je in met een diploma- of creditcontract, dan zet je leerkrediet in. Bij inschrijving voor andere programma’s of opleidingen is dat niet altijd zo. Of je leerkrediet nodig hebt, hangt af van het soort opleiding, het contract of het programma dat je kiest. Je zet leerkrediet in als: Je inschrijft met een diplomacontract voor een initiële bachelor- of masteropleiding opgenomen in het ...

 9. Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet?

  Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je onderwijsinstelling. Via het studentenportaal Via je onderwijsinstelling Via het studentenportaal Via het studentenportaal kan je zelf de stand van je leerkrediet nakijken. Je vindt er een overzicht van je inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving zie je voor welke opleidingsonderdelen je leerkrediet ingezet ...

 10. Terugvordering van leerkrediet wegens overmacht

  Hoe vorder je verloren leerkrediet terug bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen? Met welke aandachtspunten moet je rekening houden? Als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake ... Minstens 1 examenkans niet benut Je verzoekschrift opstellen en indienen Aandachtspunten bij de terugvordering van leerkrediet Extra informatie Let op : er zijn momenteel 2 procedures voor terugvordering van leerkrediet door overmacht: ...

 11. Situaties die je leerkrediet kunnen beïnvloeden

  Veranderen van opleiding, stoppen met studeren, een diploma behalen en overmacht beïnvloeden je leerkrediet. Ik verander van opleiding Verander je van studierichting? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als er op tijd bij bent. Hoe sneller je heroriënteert, hoe meer leerkrediet je terugkrijgt. Ik stop met studeren Als je stopt met studeren, dan is het je hogeschool of universiteit die ...

 12. Ik verander van opleiding

  Verander je van studierichting? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als er op tijd bij bent. Hoe sneller je heroriënteert, hoe meer leerkrediet je terugkrijgt. Bij het begin van je studietraject van opleiding veranderen Later in je studietraject van ... keer ingeschreven voor een bacheloropleiding en stel je vast dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als je van opleiding of studierichting verandert. Maak er wel op tijd werk van. Je krijgt ...

 13. Ik behaalde mijn diploma

  Een professionele of academische bachelor behaald? Je houdt je leerkrediet. Een master behaald? Er worden 140 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Ik behaalde een bachelordiploma Ik behaalde een masterdiploma Ik behaalde een bachelordiploma Als je een professionele of academische bachelor behaalt, behoud je je leerkrediet . Er worden dus geen studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Wil je graag verder studeren? Als je ...

 14. Er is sprake van overmacht

  Neem je niet deel aan een examen door overmacht, dan verlies je leerkrediet. Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je een verzoek indienen om je verloren leerkrediet terug te krijgen. Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan 1 of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. ...

 15. Ik stop met studeren

  Als je stopt met studeren, dan is het je hogeschool of universiteit die bepaalt of je het ingezette leerkrediet nog terugkrijgt. Ik heb een diplomacontract Ik heb een creditcontract Ik heb een diplomacontract Heb je een diplomacontract en stop je met studeren, dan is het je onderwijsinstelling zelf die bepaalt of je het ingezette leerkrediet terugkrijgt. In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens. Als je stopt met studeren voor de datum die je ...

 16. Waarvoor kan ik bij de Raad terecht?

  Je kan bij de Raad een procedure starten tegen een studievoortgangsbeslissing en een beslissing over het leerkrediet. Waarover gaan die beslissingen? De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) doet ... uitspraak over beroepen die ingesteld zijn tegen studievoortgangsbeslissingen, en over beslissingen inzake het leerkrediet. Beroep tegen studievoortgangsbeslissingen Verzoeken inzake leerkrediet Extra informatie Beroep tegen studievoortgangsbeslissingen Een studievoortgangsbeslissing is: Een ...

 17. Studietraject, evaluatie en diploma

  Flexibel studeren. Vrijstellingen. Veranderen van studierichting of stoppen met studeren. Naar de arbeidsmarkt. Diploma verloren. Examenkansen.

 18. Veranderen of stoppen met studeren

  ... wil stopzetten? Veranderen van onderwijsinstelling of opleiding, of stoppen met studeren, kan gevolgen hebben voor: Je leerkrediet Je studietoelage Je kinderbijslag Je studiegeld Eventuele vrijstellingen Informeer je dus op voorhand bij je ... om je te laten inschrijven, zodat je beroepsinschakelingstijd kan starten. Extra informatie Verwante pagina’s Leerkrediet Studietoelagen Kinderbijslag Studiegelden Vrijstellingen Websites Studentenportaal Centen voor studenten ...

 19. Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen

 20. Beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

  ... is niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma hoger onderwijs en je bent het daar niet mee eens. Je hebt leerkrediet verloren door een overmachtssituatie (ziekte, overlijden van een familielid...).   ...

Paginatypes