Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Leerkrediet

  Hoe werkt het leerkrediet? Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet? Waar kan ik terecht met vragen? ...

 2. Wat is het leerkrediet?

  Bij je inschrijving aan de hogeschool krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Wat is het doel ervan? Wanneer krijg je de ... Een rugzak vol studiepunten Het doel van het leerkrediet Bonus van 60 studiepunten Extra informatie ... onderwijs (hogeschool of universiteit), dan krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten . Die virtueel gevulde rugzak gebruik je ... je de studiepunten. Op die manier weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces. Een te laag leerkrediet heeft dan ook invloed ...

 3. Kan ik mijn leerkrediet weer opbouwen?

  Je kan 1 keer automatisch je leerkrediet weer opbouwen tot 60 studiepunten. In welke situaties kan dat? Als je onvoldoende leerkrediet hebt, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor je studieloopbaan . Weigert je instelling je inschrijving bij onvoldoende leerkrediet, dan heb je later toch nog de kans om opnieuw te gaan studeren. Je kan immers je leerkrediet 1 keer automatisch weer opbouwen tot 60 studiepunten . Dat kan ...

 4. Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu?

  Bij onvoldoende leerkrediet is het je universiteit of hogeschool die beslist of je nog mag ... al dan niet met verhoogd studiegeld. Onvoldoende leerkrediet Beslissing van de instelling Beroepsprocedure Onvoldoende leerkrediet In een aantal situaties is er sprake van onvoldoende leerkrediet: Je hebt nog leerkrediet, maar niet genoeg om je opleiding af te werken. Het saldo van ...

 5. Een vraag over het leerkrediet?

  ... als je vragen hebt over de werking van het leerkrediet. Fouten op het studentenportaal? Contacteer je instelling. Heb je vragen over de werking van het leerkrediet? Neem dan contact op met de afdeling Hoger en ...

 6. De werking van het leerkrediet

  Hoe werkt het leerkrediet? Zet elke student leerkrediet in? Wat is het leerkrediet? Bij je inschrijving aan de hogeschool krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Wat is het doel ervan? Wanneer krijg je de bonus van 60 studiepunten? Geldt het leerkrediet voor elke student? Schrijf je in met een diploma- of ...

 7. Het saldo van je leerkrediet

  Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je onderwijsinstelling. Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet? Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je onderwijsinstelling. Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu? Bij onvoldoende leerkrediet is het je universiteit of hogeschool die beslist of je nog mag ...

 8. Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet?

  Het saldo van je leerkrediet kan je raadplegen via het studentenportaal of via je ... Via het studentenportaal kan je zelf de stand van je leerkrediet nakijken. Je vindt er een overzicht van je inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving zie je voor welke opleidingsonderdelen je leerkrediet ingezet en terugverdiend hebt. Inloggen op het ... of waar je je wil inschrijven, kan je zeggen hoeveel leerkrediet je hebt. De instelling kan je de stand van je leerkrediet bezorgen, ...

 9. Geldt het leerkrediet voor elke student?

  ... Schrijf je in met een diploma- of creditcontract, dan zet je leerkrediet in. Bij inschrijving voor andere programma’s of opleidingen is dat niet altijd zo. Of je leerkrediet nodig hebt, hangt af van het soort opleiding, het contract of het programma dat je kiest. Je zet leerkrediet in als: Je inschrijft met een diplomacontract voor een ... wordt het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft van je leerkrediet afgetrokken. Stop je met studeren of verander je van ...

 10. Terugvordering van leerkrediet wegens overmacht

  Hoe vorder je verloren leerkrediet terug bij de Raad voor betwistingen inzake ... rekening houden? Als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor ... indienen Aandachtspunten bij de terugvordering van leerkrediet Extra informatie Geen vervaltermijn Er is ... de indiening van een verzoekschrift tot terugvordering van leerkrediet wegens overmacht bij de Raad. Je kan ook voor voorgaande ... is een brief waarin je duidelijk maakt voor welke vakken je leerkrediet wil terugvragen en bevat als bijlage de nodige bewijsstukken zoals ...

 11. Situaties die je leerkrediet kunnen beïnvloeden

  ... studeren, een diploma behalen en overmacht beïnvloeden je leerkrediet. Ik verander van opleiding Verander je van studierichting? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als er op tijd bij bent. Hoe sneller je heroriënteert, hoe meer leerkrediet je terugkrijgt. Ik stop met studeren Als je stopt met ... hogeschool of universiteit die bepaalt of je het ingezette leerkrediet nog terugkrijgt. Ik behaalde mijn diploma Een ...

 12. Ik behaalde mijn diploma

  ... professionele of academische bachelor behaald? Je houdt je leerkrediet. Een master behaald? Er worden 140 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Ik behaalde een bachelordiploma Ik ... of academische bachelor behaalt, behoud je je leerkrediet . Er worden dus geen studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Wil je graag verder studeren? Als je ...

 13. Er is sprake van overmacht

  ... je niet deel aan een examen door overmacht, dan verlies je leerkrediet. Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je een verzoek indienen om je verloren leerkrediet terug te krijgen. Kon je door een overmachtssituatie niet ... inhaalexamen mogelijk? Dan kan je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Teruggave leerkrediet wegens overmacht via de Raad Richt je verzoekschrift tot de ...

 14. Ik verander van opleiding

  Verander je van studierichting? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als er op tijd bij bent. Hoe sneller je heroriënteert, hoe meer leerkrediet je terugkrijgt. Bij het begin van je studietraject van ... dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als je van opleiding of studierichting verandert. Maak ... staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens. ...

 15. Ik stop met studeren

  ... hogeschool of universiteit die bepaalt of je het ingezette leerkrediet nog terugkrijgt. Ik heb een diplomacontract Ik ... zelf die bepaalt of je het ingezette leerkrediet terugkrijgt. In het onderwijs- en examenreglement van je ... staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens. ... datum die je instelling bepaalde, dan krijg je het ingezette leerkrediet terug. Schrijf je uit na die datum, dan ben je het leerkrediet ...

 16. Waarvoor kan ik bij de Raad terecht?

  ... een studievoortgangsbeslissing en een beslissing over het leerkrediet. Waarover gaan die beslissingen? De Raad voor betwistingen ... en over beslissingen inzake het leerkrediet. Beroep tegen studievoortgangsbeslissingen Verzoeken inzake leerkrediet Extra informatie Beroep tegen ... de weigering tot inschrijving op basis van ontoereikend leerkrediet of een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0. Naar boven ...

 17. Veranderen of stoppen met studeren

  ... of stoppen met studeren, kan gevolgen hebben voor: Je leerkrediet Je studietoelage Je kinderbijslag Je studiegeld ... Extra informatie Verwante pagina’s Leerkrediet Studietoelagen Kinderbijslag ...

 18. Studietraject, evaluatie en diploma

  Flexibel studeren. Vrijstellingen. Veranderen van studierichting of stoppen met studeren. Naar de arbeidsmarkt. Diploma verloren. Examenkansen.

 19. Minder studenten betwisten hun examenresultaten

  ... In bijna 2 op 3 gevallen gaat het om dossiers inzake leerkrediet, waarbij studenten omwille van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, ... niet volledig hebben kunnen benutten en zo een deel van hun leerkrediet verliezen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft aan de ... (VLOR) om een advies gevraagd hoe de complexiteit van dat leerkrediet eenvoudiger kan. Totaal aantal beroepen blijft stabiel ... dossiers in verband met overmacht (ziekte) en leerkrediet en beroepen tegen negatieve beslissingen inzake de ...

 20. Beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

  ... onderwijs en je bent het daar niet mee eens. Je hebt leerkrediet verloren door een overmachtssituatie.   ...

Paginatypes