Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Loopbaanonderbreking met een vijfde voor een beroepsopleiding

  Voorwaarden, gevolgen, duur van een loopbaanonderbreking met 1/5 voor een beroepsopleiding in het onderwijs. Opgelet: deze loopbaanonderbreking kan je vanaf 2 september 2016 niet meer aanvragen. ... Begin - duur - einde Hoe aanvragen? Vragen? Extra informatie Wat is het? Bij een loopbaanonderbreking met 1/5 voor een beroepsopleiding zet je een deel van je loopbaan voor een bepaalde periode helemaal stop om een beroepsopleiding te volgen. Je oefent nog exact 4/5 van een volledige opdracht uit, eventueel afgerond naar het hogere ...

 2. Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding

  Tot 2 september 2016 kon je een loopbaanonderbreking aanvragen om een beroepsopleiding te volgen. Dat kon voltijds, halftijds of voor een vijfde van je opdracht. Je kan je loopbaan onderbreken om een beroepsopleiding te volgen. Dat kan voltijds, halftijds of voor een vijfde van je opdracht. Wat zijn de voorwaarden? Welke ... deze loopbaanonderbreking kan je vanaf 2 september 2016 niet meer aanvragen. Volledige loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding Halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding Loopbaanonderbreking met een vijfde voor een ...

 3. Halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding

  Halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding in het onderwijs: wat het is, voorwaarden, gevolgen, duur, aanvraagprocedure. Opgelet: deze ... - duur - einde Hoe aanvragen? Vragen? Extra informatie Wat is het? Bij een halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding zet je een deel van je loopbaan voor een bepaalde periode helemaal stop om een beroepsopleiding te volgen. Je oefent nog exact de helft van een volledige opdracht uit, eventueel afgerond naar het ...

 4. Volledige loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding

  Volledige loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding in het onderwijs: wat het is, voorwaarden, gevolgen, duur, aanvraagprocedure. Opgelet: deze ... - duur - einde Hoe aanvragen? Vragen? Extra informatie Wat is het? Bij een volledige loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding zet je je loopbaan voor een bepaalde periode helemaal stop om een beroepsopleiding te volgen. Je oefent dus geen enkele opdracht meer uit, ook niet in het hoger onderwijs. Recht of gunst ...

 5. Loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen

  Als personeelslid van een hogeschool kan je gebruikmaken van loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen. Opgelet: deze loopbaanonderbreking kan je vanaf 2 september 2016 niet meer aanvragen. Wat is ... Gevolgen Hoe aanvragen? Vragen? Wat is het? Ben je tijdelijk of benoemd personeelslid van een hogeschool? Als je een beroepsopleiding wil volgen, kan je daarvoor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking krijgen. Ben je contractueel ... en je hebt ten minste een halftijdse opdracht , dan kan je loopbaanonderbreking aanvragen voor het volgen van een beroepsopleiding. Ben je tijdelijk personeelslid? Dan kan je alleen loopbaanonderbreking opnemen als je in het ...

 6. Diploma en studiebewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs

  ... attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning. Integratiefase Na de kwalificatiefase kan je naar de alternerende beroepsopleiding of integratiefase. Dan volg je wekelijks 2 dagen les op school, die je aanvult met 3 dagen werken. Als je ... behalen. In de integratiefase kan de klassenraad volgende studiebewijzen toekennen : Getuigschrift van alternerende beroepsopleiding : als je de alternerende beroepsopleiding of integratiefase met vrucht hebt doorlopen Attest van alternerende beroepsopleiding : als je de ...

 7. G-coach in beroepsopleidingen

  ... en op de werkvloer (pdf, 322 p.) (6.84 MB) Vaak willen werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door een beroepsopleiding te volgen, maar ontbreken ze voldoende geletterdheidvaardigheden om de beroepskwalificaties te behalen. ... te verbeteren, veel groter kan zijn wanneer het werken aan geletterdheid wordt geïntegreerd in de beroepsopleiding. ...

 8. Premie bij 1ste diploma secundair onderwijs

  ... onderwijs behaalde, kom je niet in aanmerking voor de premie. Je kan de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de hbo5-opleiding die je in combinatie met de (gratis) opleiding Aanvullende Algemene Vorming ... boven Bedrag Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met het schooljaar 2014-2015 : Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar Maximum 575 euro per hbo5-opleiding per schooljaar Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016 : Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding  of hbo5-opleiding per schooljaar, met een maximum van 300 euro per semester Je krijgt alleen een ...

 9. Innovatieve VET-projecten in het buitenland

  ... van het departement Onderwijs van de Baskische regering. Tknika levert voortdurend inspanningen om de Baskische beroepsopleiding op de Europese voorgrond te plaatsen. Innovatie en toegepast onderzoek vormen daar de kern van. Het ... onderwijs en management door: Netwerken en directe betrokkenheid van het onderwijspersoneel van de Baskische beroepsopleiding te faciliteren Continue professionaliseringstechnieken aan te leren in een centrum Jaarlijks projecten in ...

 10. ESF-projecten leren en werken en duaal leren

  ... – focus vorming Aanloopfase duaal leren – focus werkervaring Intensieve Begeleiding Alternerend Leren Alternerende BeroepsOpleiding buitengewoon secundair onderwijs OV3 Transitietraject vroegtijdige schoolverlaters 2de en 3de graad ... het ESF-logo en de affiche op  Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 538). Naar boven Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon secundair Onderwijs OV3 (ABO) Een project ‘alternerende beroepsopleiding buitengewoon secundair onderwijs (buso) van de opleidingsvorm 3' geeft leerlingen de kans om na de ...

 11. Geletterdheid bij werkzoekenden en werkenden: doel 3

  We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling. Zo verhogen we de kans op het vinden en behouden van ... de evoluties op de arbeidsmarkt. Doel We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling. Zo verhogen we de kans op het vinden en behouden van ...

 12. Wat zijn de strategische doelstellingen?

  Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 formuleert vijf strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden en bij mensen in armoede. Daarnaast wil het plan ook de digitale geletterdheid verhogen.

 13. Eerste Europese Week van de Beroepsvaardigheden van start

  ... minister van Onderwijs, 5 december 2016 Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 5 december 2016 Wie een beroepsopleiding volgt of zich inschrijft in het volwassenenonderwijs vindt nadien makkelijk zijn of haar weg op de ... van Onderwijs Hilde Crevits en Europees Commissaris Marianne Thyssen op de GO! Campus Leerhaven in Antwerpen. Wie een beroepsopleiding volgt of zich inschrijft in het volwassenenonderwijs vindt nadien makkelijk zijn of haar weg op de ...

 14. Loopbaanonderbreking met een vijfde

  ... Halftijdse loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking met 1/5 Halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding met 1/5 Einde Je loopbaanonderbreking eindigt op 31 augustus 2017. Er zijn een aantal uitzonderingen. Die ...

 15. De grens over met je klas

  ... in Europa – is gratis en laagdrempelig. Erasmus+, Individuele leermobiliteit (KA1) : leerlingen die een initiële beroepsopleiding, zoals technisch en beroepsonderwijs, volgen, kunnen individueel of in groep voor 2 weken tot 12 maanden ...

 16. Secundair volwassenenonderwijs

  ... het studiegebied Algemene vorming op het niveau van het aso volgen. Aanvullende algemene vorming en een diplomagerichte beroepsopleiding volgen. Als werkzoekende kan je via VDAB onder voorwaarden een erkende opleiding volgen om een ...

 17. Getuigschriften, diploma's en certificaten in het volwassenenonderwijs

  ... tweedekansonderwijs) Als je slaagt voor de opleiding Aanvullende algemene vorming in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding. Bekijk de lijst van Diplomagerichte beroepsopleidingen (docx, 4 p.) (106 kB) . Naar boven Een ...

 18. Wat is SID-in?

  ... en over verdere opleiding in bedrijven en organisaties. Aan een stand van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) krijg je inzicht in de arbeidsmarkt en verneem je wat je als jonge werkzoekende te doen staat. De ...

 19. Halftijdse loopbaanonderbreking

  ... Halftijdse loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking met 1/5 Halftijdse loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding met 1/5 Einde De einddatum is altijd de laatste dag van een maand. Als je de loopbaanonderbreking ...

 20. Vlaamse overheid

  ... Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen VDAB-opleidingen Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Opleidingscheques VDAB Informatie over opleidingscheques Opleidingspremies VDAB Informatie over ...

Paginatypes