Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. ’t Zal WELzijn: pesten aanpakken doe je niet alleen

  ... 21 februari 2017 In de Vlaamse Week tegen Pesten hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister ... van een cultuureducatieve organisatie de sfeer en het pesten op school in beeld brengen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ... en Iedereen Leest de handen in elkaar rond het thema pesten. Zij maken daarmee een actueel thema bespreekbaar en brengen meteen ... In 56 scholen lazen leerlingen samen een verhaal rond pesten. Via een creatief project brachten ze daarna in kaart hoe de sfeer is ...

 2. Psychosociale risico's: stress, depressie, pesten ...

  Wat zijn psychosociale risico's? Wat moet je school of centrum doen en wat kan je zelf doen?

 3. Sterker inzetten op 'peer mediation' om pesten tegen te gaan

  ... inzetten op peer mediation of leerlingenbemiddeling om pesten tegen te gaan. Dat is een methode waarbij kinderen en jongeren na een ... kennis en het materiaal dat voorhanden is, beter te delen. Pesten was vanochtend het belangrijkste thema in de commissie onderwijs in het Vlaams parlement. Pesten aanpakken is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. De school ... voor alerte en gevatte reacties op signalen van pesten. Indien nodig, zijn de centra voor leerlingenbegeleiding hun partner. ...

 4. Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af

  ... kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af. Geweld op kinderen en jongeren ... nu uit naar alle vormen van geweld, waaronder ook (cyber)pesten. Acties met bijzondere aandacht voor pesten De Vlaamse Regering engageert zich tot gezamenlijke acties voor ... en alle vormen van geweld, te starten met (cyper)pesten, door een kennisplatform ‘integriteit’ (samenwerkingsverband tussen ...

 5. Schoolondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag

  Hoe kan je als school grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken? Vind hier de ... gedrag Sexting (Cyber)pesten Gewelddadig of ander grensoverschrijdend gedrag ... jongeren  van Sensoa. Naar boven (Cyber)pesten Het is belangrijk om (cyber)pesten onmiddellijk op te lossen. Er zijn verschillende organisaties en tools ...

 6. Peer mediation om conflicten op school aan te pakken

  ... scholen ondersteunen bij de preventie en de aanpak van pesten. Er gaat daarbij veel aandacht naar peer mediation. Bij peer mediation ... zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten.   Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee Vlaamse scholen te maken krijgen. De juiste omvang van pesten is niet zo eenvoudig in te schatten. Een studie uit 2012 gaf aan dat ... met de ons omringende landen niet anders scoort voor pesten bij 15- tot 18-jarigen. Voor 11-jarigen was er toen sprake van dat 20% ...

 7. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

  Hoe ga je als ouder om met grensoverschrijdend gedrag? Ontdek wat je kan doen bij grensoverschrijdend gedrag op school en waar je hulp en ondersteuning vindt.

 8. Leerlingen en grensoverschrijdend gedrag

  ... vormen van grensoverschrijdend gedrag (Cyber)pesten stoppen Cyberpesten voorkomen Hulp op school en ... gedrag. Naar boven (Cyber)pesten stoppen Pesten slaat diepe wonden. Het tast het zelfvertrouwen van diegene die gepest ... gepest wordt nog maar moeilijk aansluiting bij een groep. Pesten laat ook sporen na in de ontwikkeling van de hersenen, wat het leren ...

 9. 'tZalWELzijn

  54 scholen werkten een creatief project rond pesten uit. Ze vonden inspiratie in jeugdboeken. Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Toch blijft pesten een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Met het initiatief ... werkten samen.  Ze vonden inspiratie in jeugdboeken over pesten, en brachten in kaart hoe het met de sfeer op school gesteld was. Zo ...

 10. Cyber-Scan helpt scholen in de strijd tegen cyberpesten

  ... 17 februari 2017 Naar aanleiding van de Week tegen Pesten lanceren Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister ... In Vlaanderen worden er tijdens de Week tegen Pesten tal van initiatieven genomen die de aandacht op het pesten vestigen. De Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits en Cultuur ... . Cyberpesten is één van de vele vormen van pesten. Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat ongeveer 1 op 10 ...

 11. Wat kan je als ouder doen bij grensoverschrijdend gedrag op school?

  Ontdek wat je als ouder kan doen bij (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school. Breng het ... bij grensoverschrijdend gedrag op school Brochure: pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? Breng het thema onder de ... samen met de school hoe ze aandacht kan schenken aan (cyber)pesten of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bespreek hoe jij als ... daarnaast actief deel aan initiatieven rond welzijn, (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag die de school ...

 12. Wat is grensoverschrijdend gedrag?

  ... Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Wat is cyberpesten? ... Naar boven Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Pesten is niet hetzelfde als plagen. Er is een duidelijk verschil. Er is niets ... kan iedereen ermee lachen en wordt niemand gekwetst.  Pesten is opzettelijk iemand kwetsen. waardoor die persoon zich angstig, ...

 13. Waar vind je hulp en ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag?

  ... Een aantal instanties helpen en ondersteunen je bij (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school. De school is je ... behoort ook het voorkomen van en leren omgaan met (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als ouder kan je ook de aanpak van (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag bespreken via de oudervereniging, ... maar ook bij vragen rond psychosociaal welzijn zoals pesten, stress of grensoverschrijdend gedrag. Het CLB is er om naar jou ...

 14. Grensoverschrijdend gedrag in de klas

  ... behoort ook het voorkomen van en leren omgaan met (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als leerkracht kan ... zijn en ontplooien. Maak duidelijk dat (cyber)pesten of ander grensoverschrijdend gedrag niet kan. Laat ... minder leuk vindt? Maak (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar in de klas ... kunnen helpen. Signalen van (cyber)pesten of ander grensoverschrijdend gedrag Wees alert voor signalen van ...

 15. Presentaties: Thema welbevinden

  Hoe pesten op school voorkomen en verminderen? Angst voor de schoolpoort? ... over schoolweigering Hoe kunnen leerkrachten pesten op school voorkomen en verminderen  Onderzoek toont aan dat ... als sleutelfiguren zien bij de preventie en aanpak van pesten. In deze sessie wordt ingegaan op de uitdagingen en obstakels daarbij en ... een onderzoeksprogramma uit naar de rol van leraren bij pesten. Presentator Hilde Colpin doet longitudinaal en interventieonderzoek ...

 16. Welzijn op het werk

 17. Beleid grensoverschrijdend gedrag

  ... Ouders en leerlingen Wat kan je als ouder doen bij pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school? Waar vind je ... online Websites Veilig online en (cyber)pesten: Veilig online Klasse – pesten Tumult vzw - praat over pesten Tegen cyberpesten (Mediawijs) Cliksafe: veilig ...

 18. Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

  ... initiatieven zoals het project ‘tZalWELzijn’ rond pesten. Samen met een cultuurpartner brengen 28 lagere scholen en 28 secundaire ... hoe de sfeer is op school. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten in februari 2017 zal elke school haar creatie aan het publiek ... 7 cultuurorganisaties samenwerken met scholen rond het thema pesten en welbevinden op school. Daarnaast zullen kunstenaars resideren in een ...

 19. Schooluitval voorkomen

 20. Grensoverschrijdend gedrag op school

Paginatypes