Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Psychosociale risico's: stress, depressie, pesten ...

  Wat zijn psychosociale risico's? Wat moet je school of centrum doen en wat kan je zelf doen?

 2. Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af

  ... engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af. Geweld op kinderen en jongeren manifesteert zich in het thuismilieu, de school, de ... minderjarigen, breiden de ministers die geïntegreerde aanpak nu uit naar alle vormen van geweld, waaronder ook (cyber)pesten. Acties met bijzondere aandacht voor pesten De Vlaamse Regering engageert zich tot gezamenlijke acties voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie ...

 3. Schoolondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag

  Hoe kan je als school grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken? Vind hier de informatie en ondersteuning die je nodig hebt. Hoe kan je als school grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken? Vind hier de informatie en ondersteuning die je nodig hebt.  Seksueel grensoverschrijdend gedrag Sexting (Cyber)pesten Gewelddadig of ander grensoverschrijdend gedrag Seksueel grensoverschrijdend gedrag Klasse Klasse maakte een reeks ...

 4. Peer mediation om conflicten op school aan te pakken

  ... de nieuwe gebruiksvriendelijke publicatie wil minister Crevits scholen ondersteunen bij de preventie en de aanpak van pesten. Er gaat daarbij veel aandacht naar peer mediation. Bij peer mediation worden leerlingen opgeleid om bij conflicten ... om gebruik te maken van deze methodiek. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten.   Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee Vlaamse scholen te maken krijgen. De juiste omvang van pesten is niet zo eenvoudig in te schatten. Een studie uit 2012 gaf aan dat Vlaanderen vergeleken met de ons omringende ...

 5. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

  Hoe ga je als ouder om met grensoverschrijdend gedrag? Ontdek wat je kan doen bij grensoverschrijdend gedrag op school en waar je hulp en ondersteuning vindt.

 6. Leerlingen en grensoverschrijdend gedrag

  ... het? Waar vind je hulp op school en bij andere organisaties? Verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag (Cyber)pesten stoppen Cyberpesten voorkomen Hulp op school en erbuiten Voorkom grensoverschrijdend gedrag op school Verschillende ... vaag en overlappen ze elkaar.  Bekijk alle verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Naar boven (Cyber)pesten stoppen Pesten slaat diepe wonden. Het tast het zelfvertrouwen van diegene die gepest wordt aan. Ook het vertrouwen in anderen ...

 7. 'tZalWELzijn

  54 scholen werkten een creatief project rond pesten uit. Ze vonden inspiratie in jeugdboeken. Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Toch blijft pesten een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Met het initiatief ’t Zal WELzijn gaf CANON Cultuurcel ... een cultuureducatieve partner. Ouders, leraren en leerlingen werkten samen.  Ze vonden inspiratie in jeugdboeken over pesten, en brachten in kaart hoe het met de sfeer op school gesteld was. Zo hielden ze de school een spiegel voor en ...

 8. Cyber-Scan helpt scholen in de strijd tegen cyberpesten

  ... 17 februari 2017 Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 17 februari 2017 Naar aanleiding van de Week tegen Pesten lanceren Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een nieuw instrument ... is het slachtoffer van pestgedrag via Facebook of sms bijvoorbeeld. In Vlaanderen worden er tijdens de Week tegen Pesten tal van initiatieven genomen die de aandacht op het pesten vestigen. De Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits en Cultuur Sven Gatz lanceren vandaag in samenwerking ...

 9. Wat kan je als ouder doen bij grensoverschrijdend gedrag op school?

  Ontdek wat je als ouder kan doen bij (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school. Breng het thema onder de aandacht op school Zorg voor een open ... je kind Leer veilig en verantwoord omgaan met nieuwe media Reageer bij grensoverschrijdend gedrag op school Brochure: pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? Breng het thema onder de aandacht op school Als ouder kan je mee het beleid op ... van leerlingen of je bezorgdheden signaleren. Bedenk samen met de school hoe ze aandacht kan schenken aan (cyber)pesten of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bespreek hoe jij als ouder kan helpen. Heb je een mening over wat ...

 10. Wat is grensoverschrijdend gedrag?

  ... kunnen voorkomen op school. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is sexting? Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Wat is cyberpesten? Wat is gewelddadig gedrag? Op school kunnen verschillende vormen van ... vind je op de website sexting en in het dossier Sensoa – sexting bij jongeren. Naar boven Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Pesten is niet hetzelfde als plagen. Er is een duidelijk verschil. Er is niets mis met plagen. Meestal gebeurt het onder ...

 11. Waar vind je hulp en ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag?

  ... gedrag op school. Je staat er niet alleen voor. Een aantal instanties helpen en ondersteunen je bij (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school. De school is je partner bij grensoverschrijdend gedrag Centrum voor ... in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen . Tot deze opdracht behoort ook het voorkomen van en leren omgaan met (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als ouder kan je ook de aanpak van (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag bespreken via de oudervereniging, ouderraad of schoolraad . Je neemt best ...

 12. Grensoverschrijdend gedrag in de klas

  ... in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen . Tot deze opdracht behoort ook het voorkomen van en leren omgaan met (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als leerkracht kan je hierbij ook helpen: Zorg voor een warm en veilig klimaat in je klas, waar elke leerling zichzelf kan zijn en ontplooien. Maak duidelijk dat (cyber)pesten of ander grensoverschrijdend gedrag niet kan. Laat leerlingen weten bij wie ze terechtkunnen met vragen of ... negatief over een bepaalde leerling of laat je soms merken dat je sommige leerlingen minder leuk vindt? Maak (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar in de klas en werk samen met je leerlingen rond ...

 13. Presentaties: Thema welbevinden

  Hoe pesten op school voorkomen en verminderen? Angst voor de schoolpoort? Onderzoek over schoolweigering Hoe kunnen leerkrachten pesten op school voorkomen en verminderen  Onderzoek toont aan dat leerlingen hun leraren als sleutelfiguren zien bij de preventie en aanpak van pesten. In deze sessie wordt ingegaan op de uitdagingen en obstakels daarbij en op mogelijke aanpakken, op basis van ...

 14. Welzijn op het werk

 15. Beleid grensoverschrijdend gedrag

  ... informatie Verwante pagina's Grensoverschrijdend gedrag op school Ouders en leerlingen Wat kan je als ouder doen bij pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school? Waar vind je hulp en ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag? ... over veilig internetgebruik Vorming voor ouders organiseren: je kind veilig online Websites Veilig online en (cyber)pesten: Veilig online Klasse – pesten Tumult vzw - praat over pesten Tegen cyberpesten (Mediawijs) Cliksafe: veilig internetten (Child Focus) MediaNest - ...

 16. Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

  ... en onderwijs: hand in hand In het actieplan staan concrete initiatieven zoals het project ‘tZalWELzijn’ rond pesten. Samen met een cultuurpartner brengen 28 lagere scholen en 28 secundaire scholen dit najaar via een creatief project in kaart hoe de sfeer is op school. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten in februari 2017 zal elke school haar creatie aan het publiek voorstellen. Cultuureducatieve projecten dragen bij ... cultuur kan beleven. Dit najaar zullen 56 scholen en 7 cultuurorganisaties samenwerken met scholen rond het thema pesten en welbevinden op school. Daarnaast zullen kunstenaars resideren in een aantal scholen. Het is belangrijk ...

 17. Schooluitval voorkomen

 18. Grensoverschrijdend gedrag op school

 19. Ondersteuning en begeleiding

  Leerlingenbegeleiding. Medisch onderzoek. Leren met een beperking. Hoogbegaafde leerlingen. Langdurig of chronisch ziek. Pesten op school. ...

 20. Begeleiding voor leerlingen

  ... studiemotivatie, hoogbegaafdheid … Psychisch en sociaal functioneren: emotionele problemen door faalangst, depressie, pesten, mishandeling … Preventieve gezondheidszorg: groeistoornissen, overgewicht, druggebruik … De school voorziet ...

Paginatypes