Zoekresultaten

Thema's:

Zoeken

 1. Je schoolbeleid en radicalisering

  ... van je school mee vormgeven of bijsturen. Noodplan voor scholen en internaten Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering en polarisering Welzijn en polarisering op het werk Noodplan voor scholen en internaten Het canvas intern ... met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen. Een aantal fiches zijn gelinkt aan radicalisering: Wat te doen bij dreigingsniveau 3? Wat te doen bij dreigingsniveau 4? Wanneer kan/mag een school sluiten ... intern noodplan voor scholen en internaten (docx, 132 p.) (692 kB) Naar boven Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering en polarisering Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met ...

 2. Vlaams beleid: actieplan radicalisering

  Het ‘Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' concretiseert de aanpak van radicalisering op Vlaams niveau. De conceptnota 'Preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme' biedt een strategisch kader voor de preventieve aanpak van radicalisering en bepaalt 11 actiedomeinen. Uit die nota volgde een concreet actieplan dat de Vlaamse Regering op 3 april ...

 3. Hulp en leermiddelen bij radicalisering

  Over het Netwerk islamexperten, hulp en leermiddelen om radicalisering en extremisme in de klas bespreekbaar te maken. Netwerk van islamexperten: gratis hulp op maat Klasse: dossiers Radicalisering, Crisismanagement en Klasse live KlasCement: leermiddelen radicalisering Normaal Radicaal: online seminaries over radicalisering en identiteit Kleur Bekennen: leermiddelen over ...

 4. Deradicalisering

  Onderwijs speelt een preventieve rol bij radicalisering. Geef je radicaliseringsbeleid vorm en/of ga aan de slag met leermiddelen. ...

 5. Preventieve rol van onderwijs

  ... zijn met bepaalde religies kan leiden tot spanningen in de klas. Onderwijs speelt een rol in de preventie en aanpak van radicalisering. Inzetten op een inclusieve samenleving Leren van elkaar in een veilige omgeving Extra informatie Inzetten op een inclusieve samenleving Gewelddadige radicalisering is een complex proces dat bestaat uit 2 delen: Een voorfase die de voedingsbodem legt voor verdere radicalisering Het eigenlijke proces dat in toenemende mate leidt naar het aanvaarden en het gebruik van geweld Het is een ...

 6. Aanspreekpunt lokale politie

  Elke lokale politiezone voorziet een vast aanspreekpunt voor scholen. Zo kunnen scholen en lokale politiezones beter samenwerken aan preventie en veiligheid.

 7. Een diverse ouderwerking op school: tips en opdrachten

  Met een filmpje over het belang van dialoog in onze diverse samenleving willen de ouderkoepelverenigingen KOOGO, GO! Ouders en VCOV ouderwerkingen inspireren om met 4 diversiteitstips aan de slag te gaan. De 4 diversiteitstips: Ga in overleg met anderen en vind jullie gemeenschappelijke verhaal. Dialoog helpt bij het loskomen van stereotypen. Elke identiteit is meerlagig.

 8. Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding basisonderwijs

  Meer over EHBO op school, STEM, zorgbeleid en leerlingenbegeleiding ...

 9. Leermiddelen en projecten

  Alles over leermiddelen, projecten op school, ICT en auteursrecht in de klas.

 10. Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding secundair onderwijs

 11. Nieuwe aanwinsten

  ... interactie in de klas   / Montasser, A. VUBPress – 2020 Vindplaats: 17.03/68 Haatzaaiers: extreemrechtse radicalisering  / Ponsaers, P.    Gompel & Svacina – 2020 Vindplaats: 24.00/90 ...

 12. Dreigingsniveau daalt van 3 naar 2

  ... in detail wat van iedereen wordt verwacht en laat hen feedback geven. 2. Samenwerking politie Spijbelen, radicalisering of jeugdcriminaliteit … vormen een uitdaging als je wil inzetten op een verbindend schoolklimaat. In ... het Departement Onderwijs en Vorming. Mail naar  deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be . Handvaten In het kader van radicalisering kunnen scholen en leraren een beroep doen op een aantal initiatieven in het document ‘ Handvaten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs ’. Daarin staan contactgegevens en tips rond preventieve acties om jongeren weerbaar te ...

 13. Lespraktijk

  Ontdek de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de leermiddelen en projecten.

 14. Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen godsdienst

  Vind de aandachtspunten die in de omzendbrieven bekwaamheidsbewijzen van de vorige schooljaren zijn meegedeeld.

 15. Sitemap

 16. Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding

 17. Directies en administraties basisonderwijs

  Over leerlingenadministratie, onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding, personeelszaken, organisatie en beheer van het basisonderwijs

 18. Directies en administraties secundair onderwijs

 19. Persberichten 2016

  1,5 miljoen euro voor voorbereiding nieuwe lerarenopleiding Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 31 december 2016 5 miljoen euro extra voor uitbetaling school- en studietoelagen Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 30 december 2016 159 scholen willen sportinfrastructuur delen Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 28 december 2016 Sterker basisonderwijs met extra aandacht voor taal Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 23 december 2016 86 energieprojecten hoger onderwijs voor 15.00

 20. Schooltoelagen en studietoelagen

  Corona-update: loketten gesloten tot 22 april 2020 Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage. Vraag ze op tijd aan. Online aanvragen is snel en gemakkelijk.