Secundair volwassenenonderwijs

Je leert op je eigen tempo. Les volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO), kan je zowel overdag als ’s avonds, op weekdagen of in het weekend, via contactonderwijs of via afstandsonderwijs. Dat zorgt er voor dat je leren kan combineren met een job en met je gezin.cartoon lesgeven

Er zijn 4 mogelijkheden om je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs te behalen:

 • Een opleiding in het studiegebied Algemene vorming op het niveau van het aso volgen.
 • Aanvullende algemene vorming en een diplomagerichte beroepsopleiding volgen.
 • Als werkzoekende kan je via VDAB onder voorwaarden een erkende opleiding volgen om een knelpuntberoep uit te oefenen. Dat ‘onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT)’ combineer je met aanvullende algemene vorming.
 • Aanvullende algemene vorming combineren met een hbo5/graduaatsopleiding in het hoger onderwijs. Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voor de hbo5/graduaatsopleiding voldoet, kan de onderwijsinstelling een toelatingsproef afnemen.

Samen met een trajectbegeleider kan je een opleidingsplan op jouw maat opstellen.

Je kan de duur van je opleiding inkorten door vrijstellingen op basis van:

 • Je recente rapporten
 • Vrijstellingsproeven van je centrum voor volwassenenonderwijs

Voorwaarden

 • Je bent minstens 18.
 • Voor een erkende opleiding via VDAB:
  • Je hebt al minstens 1 jaar de schoolbanken verlaten.
  • Je hebt een loopbaangesprek met een VDAB-bemiddelaar.
  • Je slaagt voor de screening van de opleiding die je wil volgen.

Wat kan je behalen?

 • Tijdens je opleiding: verschillende (deel-)kwalificaties die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten
 • Op het einde: het diploma secundair onderwijs

Meer info