Situaties die je leerkrediet kunnen beïnvloeden

Ik verander van opleiding

Verander je van studierichting? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als er op tijd bij bent. Hoe sneller je heroriënteert, hoe meer leerkrediet je terugkrijgt.

Ik stop met studeren

Als je stopt met studeren, dan is het je hogeschool of universiteit die bepaalt of je het ingezette leerkrediet nog terugkrijgt.

Ik behaalde mijn diploma

Een professionele of academische bachelor behaald? Je houdt je leerkrediet. Een master behaald? Er worden 140 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken.

Er is sprake van overmacht

Neem je niet deel aan een examen door overmacht, dan verlies je leerkrediet. Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je een verzoek indienen om je verloren leerkrediet terug te krijgen.