Sneltesten corona

Wat is het?

Een sneltest corona detecteert een stukje eiwit van het coronavirus. Tijdens de test krijgt je kind een  keelwisser in de keel en een staafje in de neus. Na 15 minuten is duidelijk of je kind besmettelijk is. De sneltest  is minder intrusief en dus minder pijnlijk dan een ‘gewone’ coronatest (PCR-test).
Is de test positief? Dan heeft je kind COVID-19 en moet je je huisarts raadplegen. Je huisarts legt uit welke stappen je moet ondernemen. 
Een negatieve test betekent niet dat je kind geen corona heeft, wel dat je kind op het moment van de test niet besmettelijk is. Volg dus de richtlijnen over quarantaine en andere regels goed op. 

Een sneltest detecteert ook besmettingen met de nieuwe varianten. Er is hierbij geen daling van de gevoeligheid van de sneltest. 
Een sneltest kan echter niet duidelijk maken met welke variant iemand besmet is. Hiervoor is een PCR-test en verder genoomonderzoek nodig. 

Verschil tussen PCR-test en sneltest

De PCR-test geeft aan of je al dan niet besmet bent met COVID-19. De PCR-test is zeer gevoelig en geeft niet alleen bij nieuwe besmettingen een positief resultaat maar kan ook bij oude besmettingen een positief testresultaat geven. Bij een oude besmetting heb je wel nog virusdeeltjes in je lichaam, maar ben je niet meer besmettelijk en kan je anderen dus ook niet meer besmetten. De PCR-test wordt afgenomen in een test- en triagecentrum, of bij de huisarts. Het afgenomen staal gaat naar een labo om daar geanalyseerd te worden. Afhankelijk van de drukte, kan je enkele dagen wachten op het testresultaat.

Een sneltest gaat na of je al dan niet besmettelijk bent. Enkel personen die besmettelijk zijn en het virus dus kunnen doorgeven aan anderen, testen positief op deze test. Bij oude besmettingen geeft de sneltest een negatief resultaat. De sneltesten worden binnen onderwijs afgenomen door hiertoe opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen. Binnen 15 minuten geeft de test een positief of negatief resultaat aan.
 

Naar boven

Waarom sneltesten?

Het is belangrijk voor alle leerlingen dat hun school open blijft. Dat kan alleen als het veilig is voor leerlingen en personeel om naar school te komen. Om die veiligheid te bewaken worden sneltesten ingevoerd voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Met sneltesten kunnen besmettingsclusters en superverspreiders snel in kaart worden gebracht. Als iemand na een hoogrisicocontact positief blijkt te zijn kan het contactonderzoek meteen opgestart worden en kunnen maatregelen genomen worden zodat anderen niet besmet worden.

Naar boven

Wanneer wordt mijn kind getest?

Als een personeelslid  of leerling in de school van je kind positief test op corona onderzoekt het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met welke leerlingen en personeelsleden  het besmette personeelslid of de besmette leerling een hoogrisicocontact heeft gehad. 
Had je kind een hoogrisicocontact? Dan nodigt het CLB je kind uit om een sneltest te laten afnemen. Het CLB maakt voor jou een afspraak en geeft je mee op welk tijdstip je op de testlocatie verwacht wordt. Je krijgt van het CLB een code per sms een brief met meer informatie. De sneltest wordt afgenomen door een opgeleide vrijwilliger van het Rode Kruis Vlaanderen. 
Als het laatste nauwe contact met de besmette persoon langer dan 4 dagen geleden is, dan wordt je kind enkel uitgenodigd om een ‘gewone’ test (PCR) te laten afnemen op dag 7.  
Sneltesten worden enkel in het leerplichtonderwijs gebruikt. Kleuters worden, in overeenstemming metde federale teststrategie, niet onnodig getest. Enkel leerlingen uit het lager en secundair onderwijs worden uitgenodigd om een sneltest te laten afnemen. 
Je kan de sneltest ook weigeren. In dat geval krijg je van het CLB een code waarmee je je kan aanmelden in een testcentrum om op dag 7 na het nauwe contact met een besmette persoon een PCR-test te laten afnemen. 

Naar boven

Wat moet ik doen?

Voor de testafname gaat je kind op het afgesproken tijdstip naar de door het CLB aangeduide testlocatie. Er mag maximaal 1 ouder mee die het kind begeleidt. Oudere leerlingen  komen alleen.  Zowel je kind als de begeleider dragen een mondmasker, ook als het kind jonger dan 12 is
Een speciaal opgeleide Rode Kruisvrijwilliger neemt de test af. Dat gebeurt met een keelwisser en een staafje dat 2 cm in de neus gaat. 
Na de test mag je  kind naar huis. Blijf niet ter plaatse wachten op het testresultaat. Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het resultaat door het CLB.

Naar boven

Na de test

Je kind blijft minstens 7 dagen thuis, ongeacht het resultaat van de test. Ook als je de sneltest weigert, blijft je kind minstens 7 dagen thuis en volg je de richtlijnen van je huisarts.

Is het resultaat van de sneltest positief? 

Raadpleeg je huisarts en hou je kind minstens 10 dagen in isolatie thuis, te tellen vanaf de dag van het positieve testresultaat. Je kind mag terug naar school vanaf dag 11 als het 3 opeenvolgende dagen symptoomvrij is.
Het CLB neemt contact met je op om na te gaan met wie je kind op school nauwe contacten had. Daarnaast word je ook gecontacteerd door het contactcenter van de overheid via het nummer 02 214 19 19 of krijg je een sms van het nummer 8811. Het contactcenter van de overheid gaat na met wie je kind nauw contact had buiten de schoolmuren.

Is het resultaat van de sneltest negatief? 

Hou je kind 7 dagen in quarantaine. Het heeft immers een hoogrisicocontact gehad. Een negatieve sneltest bewijst niet dat het kind geen COVID-19 heeft. Op de 7de dag moet je kind een PCR-test afleggen. Het CLB bezorgt je de code om hiervoor een afspraak te maken bij een test- en triagecentrum. Is die test negatief, dan kan je kind weer naar school. Als de PCR-test positief is, gaat je kind gedurende minstens 10 dagen in isolatie. Neem contact op met je huisarts. Je wordt opgebeld voor contactonderzoek door het nummer 02 214 19 19. Je kind kan terug naar school als het 3 opeenvolgende dagen symptoomvrij is.

Wil je je inzetten om als vrijwilliger sneltesten af te nemen? Vind alle info bij Rode Kruis Vlaanderen: Volg een opleiding om sneltesten af te nemen in het onderwijs