Spijbelen aanpakken: inspirerende praktijken en sjablonen

De Vlaamse krachtlijnen voor de aanpak van spijbelen zijn vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. Laat je inspireren door de praktijken en sjablonen uit de lokale spijbelactieplannen.

Sjablonen

Aanmeldingsformulier spijbelen bij lokale politie

In de provincie Antwerpen gebruiken scholen een standaard aanmeldingsformulier om de spijbelproblematiek bij de lokale politie te melden. Dit formulier helpt om alle nodige informatie te verzamelen, zodat de lokale politie voldoende geïnformeerd actie kan ondernemen.

Het staat de scholen en lokale politiezones vrij om dit aanmeldingsformulier ook in hun regio te introduceren.

Download het aanmeldingsformulier: pdf bestandSjabloon aanmeldingsformulier spijbelen school-politie (pdf, 4 p.) (165 kB)

Spijbelcontract tussen leerling, opvoedingsverantwoordelijke en lokale politie

In de provincie Antwerpen gebruiken de lokale politiezones een spijbelcontract. Deze heeft geen afdwingbare of wettelijke grond, maar geeft wel een duidelijk signaal aan de leerling en de opvoedingsverantwoordelijke dat het spijbelen opgemerkt wordt en verder opgevolgd zal worden. Dit is een stap die de politiezones in de provincie Antwerpen extra inbouwen, vooraleer zij een proces-verbaal opstellen. Dit biedt de leerling en de opvoedingsverantwoordelijke(n) een extra kans om zich te herpakken.

Het staat de lokale politiezones vrij om het spijbelcontract ook in hun regio te introduceren.

Download het spijbelcontract: docx bestandSjabloon spijbelcontract (Word, 2 p.) (47 kB)

Monitoring spijbelactieplan per arrondissement

In de provincie Antwerpen worden de spijbelcontracten, de processen-verbaal, de M-documenten, de ronde tafels bij OCJ en de ronde tafels bij SDJ gemonitord per arrondissement. Dit geeft een mooi overzicht van de impact die de eerste stappen in het begeleidingsproces van spijbelen kunnen hebben op de latere stappen in het proces.

Het staat de regio vrij om voor eigen doeleinden dit monitoringsdocument te hanteren.

Download de spijbelactieplannen per arrondissement:

Naar boven

Lokale praktijken

Spijbelactiedagen

De lokale politiezone Mechelen organiseert jaarlijks spijbelactiedagen. Tijdens zo’n spijbelactiedag geven de scholen de namen van de leerlingen door aan de lokale politie die op dat moment ongewettigd afwezig zijn. De lokale politie belt deze leerlingen op of gaat op huisbezoek. In sommige gevallen brengt de lokale politie de jongere die dag alsnog naar school. Deze actie geeft een duidelijk signaal dat het spijbelen opgemerkt en opgevolgd wordt.

Naar boven