Stafdiensten Onderwijs en Vorming

Stafdiensten Onderwijs en Vorming

02 553 95 46 en 02 553 95 44

De Stafdiensten Onderwijs en Vorming werken mee aan de coördinatie van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

De afdeling:

  • Coördineert de globale onderwijsbegroting en volgt de uitvoering op
  • Verzamelt, verwerkt en coördineert gegevens voor publicaties en statistieken over het Vlaamse onderwijssysteem
  • Coördineert de implementatie van het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming, waar de verschillende onderwijspartners actief bij betrokken zijn
  • Verzorgt en coördineert de opbouw en het onderhoud van de datawarehouseprojecten binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Ondersteunt, coördineert en adviseert de organisatiebeheersing en de wetskwaliteit
  • Coördineert het klachtenmanagement
  • Onderhoudt de formulierenwebsite
  • Coördineert de implementatie van het reguleringsmanagement

Leidinggevende: Kristin Willaert

Locatie

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Online

Overige informatie