Start modernisering secundair onderwijs op 1 september 2019


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 1 december 2017


Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag een definitieve beslissing genomen over de startdatum van het vernieuwde secundair onderwijs. Na een grondige overlegronde, de goedkeuring van het ontwerpdecreet en het engagement van alle onderwijsverstrekkers om volop de schouders onder de hervorming te zetten is besloten om van start te gaan op 1 september 2019. Op die manier krijgt het onderwijsveld een schakeljaar om de grootste onderwijshervorming in bijna 30 jaar tijd voor te bereiden en een kwaliteitsvolle opstart te garanderen.

De modernisering van het secundair onderwijs

Vandaag is een cruciale horde genomen in de modernisering van het secundair onderwijs: na een lange voorbereiding en intense onderhandelingen met alle betrokkenen heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet en uitvoeringsbesluit voor het secundair onderwijs. De Vlaamse Regering heeft nu de definitieve startdatum vastgelegd van de grootste onderwijshervorming in bijna 30 jaar. Daarmee komt het einde van een lange rit in zicht die begon in 2009 met een voorstel van de Commissie Monard, dat in 2013 op de tafel van de Vlaamse Regering belandde in de vorm van het Masterplan Secundair Onderwijs en dat tijdens deze legislatuur via het Regeerakkoord zal uitmonden in een nieuw decreet voor het secundair onderwijs.

Net voor de herfstvakantie werd ook een akkoord bereikt over het kader voor de nieuwe eindtermen, de minimumdoelen die bepalen wat onze jongeren juist moeten leren op school en over het nieuwe studie-aanbod. Daarmee worden zowel de inhoud als de vorm van het toekomstig secundair onderwijs vastgelegd en zijn vanuit de overheid de noodzakelijke voorwaarden vervuld om de modernisering definitief uit te rollen.

Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse Regering vandaag na uitgebreid overleg met het onderwijsveld en verschillende adviezen beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden. Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start. De stok kan nu doorgegeven worden aan het onderwijsveld, scholen en onderwijsverstrekkers, die de kansen van de voorliggende modernisering volop kunnen grijpen om het best mogelijke onderwijsproject uit te tekenen voor hun leerlingen.

Engagement onderwijsverstrekkers

De onderwijsverstrekkers engageren zich van hun kant om de constructieve dynamiek en modernisering die momenteel leeft in tal van scholen in heel Vlaanderen te versterken en hun schouders samen onder de modernisering van het secundair onderwijs te zetten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag is een bijzonder belangrijke dag voor het Vlaamse onderwijs, voor het personeel en alle jongeren die in de toekomst naar het secundair onderwijs doorstromen. Na uitgebreid overleg met het onderwijsveld en grondig decretaal werk is nu ook de definitieve startdatum voor de modernisering van het secundair onderwijs vastgelegd. We geven het onderwijsveld een schakeljaar om op 1 september 2019 op niveau van de school, de klas en de leerling een kwalitatieve  opstart te realiseren. Vanaf vandaag kunnen scholen en onderwijsverstrekkers dan ook volop aan de slag om de kansen van de modernisering te grijpen en hun leerlingen het best mogelijke onderwijs te garanderen op maat van hun talenten, interesses en mogelijkheden. De onderwijsverstrekkers engageren zich dit mogelijk te maken”

Het ontwerpdecreet wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en zal dan nog voorwerp zijn van debat in het Vlaams parlement.