Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2002-2003

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2002-2003 structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 17 p.)]
 • [STJB 2002-2003 afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2002-2003 - pdf

[STJB 2002-2003 inhoud (pdf, 5 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2002-2003 algemeen overzicht (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2002-2003 evolutie (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2002-2003 basisonderwijs (pdf, 26 p.)]
 • [STJB 2002-2003 secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2002-2003 secundair onderwijs: schoolbevolking per studierichting (pdf, 48 p.)]
 • [STJB 2002-2003 deeltijds secundair onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2002-2003 buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2002-2003 hoger onderwijs: hogescholenonderwijs (pdf, 76 p.)]
 • [STJB 2002-2003 hoger onderwijs: universitair onderwijs (pdf, 60 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: volwassenenonderwijs (pdf, 44 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: basiseducatie (pdf, 12 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: begeleid individueel studeren (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2002-2003 aantal lesuren-cursist en lestijdenpakket 1/2/02-31/1/03 (pdf, 1 p.)]
 • [STJB 2002-2003 taalonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2002-2003 onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2002-2003 leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 34 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2002-2003 secundair onderwijs (pdf, 32 p.)]
 • [STJB 2002-2003 hogescholenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2002-2003 universitair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: secundair onderwijs voor sociale promotie (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming: hoger onderwijs voor sociale promotie (pdf, 8 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2002-2003 onderwijsinstellingen (pdf, 16 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2002-2003 algemeen overzicht (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2002-2003 basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2002-2003 secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2002-2003 hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2002-2003 permanente vorming (pdf, 42 p.)]
 • [STJB 2002-2003 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2002-2003 budget (pdf, 10 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2002-2003 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 26 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2002-2003 andere opleidingsvormen (pdf, 10 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2002-2003 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven