Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2003-2004

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2015-2016 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2003-2004 - pdf

[STJB 2015-2016 Overzicht tabellen (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2003-2004 evolutie (pdf, 30 p.)]
 • [STJB 2003-2004 basisonderwijs (pdf, 26 p.)]
 • [STJB 2003-2004 secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2003-2004 secundair onderwijs: schoolbevolking per studierichting (pdf, 50 p.)]
 • [STJB 2003-2004 deeltijds secundair onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2003-2004 buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2003-2004 hoger onderwijs: hogescholenonderwijs (pdf, 76 p.)]
 • [STJB 2003-2004 hoger onderwijs: universitair onderwijs (pdf, 60 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: volwassenenonderwijs (pdf, 32 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: basiseducatie (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: begeleid individueel studeren (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2003-2004 taalonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2003-2004 onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2003-2004 leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 34 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2003-2004 secundair onderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [STJB 2003-2004 hogescholenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2003-2004 universitair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: secundair onderwijs voor sociale promotie (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming: hoger onderwijs voor sociale promotie (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2003-2004 onderwijsinstellingen (pdf, 16 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2003-2004 algemeen overzicht (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2003-2004 basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2003-2004 secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2003-2004 hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2003-2004 permanente vorming (pdf, 42 p.)]
 • [STJB 2003-2004 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2003-2004 budget (pdf, 10 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2003-2004 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 26 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2003-2004 VDAB-opleidingen, VIZO-opleidingen (pdf, 10 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2003-2004 internationale vergelijking (pdf, 7 p.)]

Naar boven