Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2004-2005

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2004-2005 structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2004-2005 Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2004-2005 - pdf

[STJB 2004-2005 inhoud (pdf, 5 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2004-2005 algemeen overzicht (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2004-2005 evolutie (pdf, 30 p.)]
 • [STJB 2004-2005 basisonderwijs (pdf, 26 p.)]
 • [STJB 2004-2005 gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2004-2005 gewoon secundair onderwijs: schoolbevolking per studierichting (pdf, 50 p.)]
 • [STJB 2004-2005 deeltijds secundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2004-2005 buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2004-2005 hogescholenonderwijs (pdf, 104 p.)]
 • [STJB 2004-2005 universitair onderwijs (pdf, 70 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: onderwijs voor sociale promotie (pdf, 32 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: basiseducatie (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: Begeleid Individueel Studeren (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2004-2005 taalonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2004-2005 onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst (basis- en secundair onderwijs) (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2004-2005 leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 34 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2004-2005 secundair onderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [STJB 2004-2005 hogescholenonderwijs (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2004-2005 universitair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: secundair onderwijs voor sociale promotie (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming: hoger onderwijs voor sociale promotie (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2004-2005 onderwijsinstellingen (pdf, 16 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2004-2005 algemeen overzicht (pdf, 50 p.)]
 • [STJB 2004-2005 basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2004-2005 secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2004-2005 hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2004-2005 permanente vorming (pdf, 30 p.)]
 • [STJB 2004-2005 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2004-2005 budget (pdf, 10 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2004-2005 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 26 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2004-2005 andere opleidingsvormen (pdf, 12 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2004-2005 internationale vergelijking (pdf, 7 p.)]

Naar boven