Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2007-2008

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be).

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2007-2008 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2007-2008 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2007-2008 Overzichtstabellen (xls, 14 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Evolutietabellen (xls, 16 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Basisonderwijs (incl. schoolse vorderingen gewoon lager onderwijs) (xls, 14 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting(incl. schoolse vorderingen voltijds gewoon secundair onderwi js(xls, 42 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 16 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Hoger onderwijs (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Hogescholenonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Universiteiten (xls, 14 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Volwassenenonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Basiseducatie (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (xls, 1 blad)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Taalonderwijs (xls, 15 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (xls, 4 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 14 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2007-2008 Studiebewijzen secundair onderwijs 2006-2007 (xls, 26 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Diploma's hoger onderwijs 2006-2007 (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Studiebewijzen volwassenenonderwijsreferteperiode 1/2/2007-31/3/2008 (xls, 4 bladen)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2007-2008 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2007-2008 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 TBS55,58+ en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Hoger onderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Volwassenenonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2007-2008 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 3 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2007-2008 Budgettaire gegevens (xls, 6 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2007-2008 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 13 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2007-2008 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 6 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2007-2008 Internationale vergelijking (xls, 2 bladen)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2007-2008 - pdf

[STJB 2007-2008 inhoud (pdf, 5 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2007-2008 Overzichtstabellen (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Evolutietabellen (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Basisonderwijs (incl. schoolse vorderingen gewoon lager onderwijs) (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (incl. schoolse vorderingen voltijds gewoon secundair onderwi js) (pdf, 62 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Hoger onderwijs (pdf, 32 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Hogescholenonderwijs (pdf, 60 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Universiteiten (pdf, 52 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Volwassenenonderwijs (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Basiseducatie (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Taalonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 34 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2007-2008 Studiebewijzen secundair onderwijs 2006-2007 (pdf, 40 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Diploma's hoger onderwijs 2006-2007 (pdf, 38 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Studiebewijzen volwassenenonderwijsreferteperiode 1/2/2007-31/3/2008 (pdf, 5 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2007-2008 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 16 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2007-2008 Toelichting, bft's en personen (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Bestuurspersoneel (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2007-2008 TBS55,58+ en Bonus (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Volwassenenonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2007-2008 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 8 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2007-2008 Budgettaire gegevens (pdf, 10 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2007-2008 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 41 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2007-2008 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 748 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2007-2008 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven