Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2008-2009

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be).

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2008-2009 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2008-2009 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2008-2009 Overzichtstabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Evolutietabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Basisonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (xls, 35 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 16 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Hoger onderwijs (xls, 22 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Volwassenenonderwijs (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Basiseducatie (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (xls, 1 blad)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Taalonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (xls, 4 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 15 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2008-2009 Studiebewijzen secundair onderwijs 2007-2008 (xls, 26 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Diploma's hoger onderwijs 2007-2008 (xls, 6 bladen)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2008-2009 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2008-2009 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 TBS55,58+ en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Hoger onderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Volwassenenonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2008-2009 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 2 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2008-2009 Budgettaire gegevens (xls, 6 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2008-2009 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 13 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2008-2009 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 6 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2008-2009 Internationale vergelijking (xls, 2 bladen)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2008-2009 - pdf

[STJB 2008-2009 Inhoud (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2008-2009 Overzichtstabellen (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Evolutietabellen (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Basisonderwijs (pdf, 26 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 23 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 67 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 5 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Hoger onderwijs (pdf, 110 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Volwassenenonderwijs (pdf, 31 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Basiseducatie (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Taalonderwijs (pdf, 17 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 31 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2008-2009 Studiebewijzen secundair onderwijs 2007-2008 (pdf, 41 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Diploma's hoger onderwijs 2007-2008 (pdf, 34 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Studiebewijzen volwassenenonderwijs (pdf, 3 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2008-2009 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 15 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2008-2009 Toelichting, bft's en personen (pdf, 27 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Bestuurspersoneel (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Basisonderwijs (pdf, 17 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Secundair onderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Hoger onderwijs (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Volwassenenonderwijs (pdf, 27 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2008-2009 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 7 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2008-2009 Budgettaire gegevens (pdf, 9 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2008-2009 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 37 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2008-2009 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 9 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2008-2009 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven