Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2015-2016

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be - Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2015-2016). De Excel-versie bevat meer tabellen.

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2015-2016 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2015-2016 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2015-2016 Overzichtstabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Evolutietabellen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Basisonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2014-2015 (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (xls, 32 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2014-2015 (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Hbo5 verpleegkunde (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Hoger onderwijs (xls, 21 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Volwassenenonderwijs (xls, 14 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Taalonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer(xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 16 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen secundair onderwijs 2014-2015 (xls, 24 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2014-2015 (xls, 1 blad)]
 • [STJB 2015-2016 Diploma's hoger onderwijs 2014-2015 (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen volwassenenonderwijs (xls, 1 blad)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2015-2016 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2015-2016 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Hbo5 verpleegkunde (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Hoger onderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Volwassenenonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2015-2016 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 2 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2015-2016 Budgettaire gegevens (xls, 5 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2015-2016 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, clb's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 12 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2015-2016 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 7 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2015-2016 Internationale vergelijking (xls, 1 blad)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2015-2016 - pdf

[STJB 2015-2016 Inhoud (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2015-2016 Overzichtstabellen (pdf, 24 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2014-2015 (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 30 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2014-2015 (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Hoger onderwijs (pdf, 56 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Volwassenenonderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Taalonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer(pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 10 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen secundair onderwijs 2014-2015 (pdf, 36 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2014-2015 (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Diploma's hoger onderwijs 2014-2015 (pdf, 36 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Studiebewijzen volwassenenonderwijs (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2015-2016 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 8 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2015-2016 Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2015-2016 TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2015-2016 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2015-2016 Budgettaire gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2015-2016 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, clb's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 40 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2015-2016 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 12 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2015-2016 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven