Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2018-2019.

In vroegere edities werden voor leerlingenkenmerken en studiebewijzen data van het voorgaande schooljaar gepubliceerd. Vanaf de editie van het schooljaar 2018-2019 hebben alle tabellen betrekking op hetzelfde schooljaar.

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)]
 • [Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2018-2019]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2018-2019]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Hoger onderwijs]
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [Studiebewijzen secundair onderwijs 2018-2019]
 • [Studiebewijzen HBO Verpleegkunde 2018-2019]
 • [Diploma's hoger onderwijs 2018-2019]
 • [Studiebewijzen volwassenenonderwijs 2018-2019]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [Niveauoverschrijdende gegevens]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [Andere opleidingsvormen]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [Internationale vergelijking]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 - pdf

Het volledig Statistische jaarboek in pdf-format vind je in de catalogus van de Vlaamse Overheidspublicaties: https://www.vlaanderen.be/publicaties/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs

[Inhoud (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen (pdf, 18 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 14 p.)]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 20 p.)]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 30 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 64 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [Taalonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer(pdf, 4 p.)]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 10 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [Studiebewijzen secundair onderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [Diploma's hoger onderwijs (pdf, 38 p.)] >
 • [Studiebewijzen volwassenenonderwijs (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 10 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, clb's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 42 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 12 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven