Sterke daling agressie tegen onderwijspersoneel in 2017


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 februari 2018


In 2017 werden 59 arbeidsongevallen van onderwijspersoneel geregistreerd als gevolg van agressie. In 2016 werden nog 81 gevallen aangegeven. Dit blijkt uit recente cijfers van Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten dat de aangiftes van arbeidsongevallen jaarlijks registreert. Dit is meteen het op een na laagste cijfer sinds 2010, enkel in 2015 lag het aantal nog lager. Toen werden 47 gevallen geregistreerd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is tevreden dat de positieve evolutie van de laatste jaren zich weer doorzet na de negatieve cijfers van vorig jaar en blijft inzetten op psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen in de leraarskamer.

Elke dag staan er meer dan 160.000 leerkrachten over heel Vlaanderen klaar om meer dan 1 miljoen schoolplichtige leerlingen op te vangen. Op die manier staan zij vaak op de eerste lijn om het wel en wee van kinderen en jongeren op te vangen en te begeleiden. Leraar is dan ook een contactberoep bij uitstek. De overgrote meerderheid van die contacten verloopt zonder al te grote spanningen maar in een aantal gevallen komen ernstigere conflicten voor, al dan niet met agressie.

In 2016 werden zo 81 arbeidsongevallen geregistreerd ten gevolge van agressie. Dat aantal daalde in 2017 sterk tot 59 gevallen of 0,037% van het onderwijspersoneel, het op één na laagste cijfer sinds 2010. Daarmee wordt terug aangeknoopt bij de positieve evolutie van de laatste jaren.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
94 75 83 80 65 47 81 59

Scholen vallen als werkgever onder de federale welzijnswetgeving en zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitbouw van een integraal preventie- en reactiebeleid tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Om scholen daarbij te ondersteunen nam Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het verleden al een aantal initiatieven. Zo is er het beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen. Dat plan maakt een leesbare en bevattelijke vertaling van de wet op welzijn en geeft concrete voorzetten voor de praktijk in het onderwijsveld.

Onderwijsinstellingen en hun personeel worden ook geregeld geïnformeerd over de preventie van psychosociale risico’s (waaronder grensoverschrijdend en andere vormen van ongewenst gedrag), onder meer via de vernieuwde website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Daarnaast wordt al enkele jaren geïnvesteerd in opleidingen voor vertrouwenspersonen binnen onderwijs. In 2016 en 2017 konden zo in totaal 160 vertrouwenspersonen een opleiding volgen, ook voor 2018 zullen opnieuw 80 vertrouwenspersonen worden opgeleid. Zij leren door actief te luisteren, signalen op te vangen en doeltreffend te communiceren problemen bij personeel voorkomen.

Tot slot moet ook het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding, waarbij een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school wordt, soelaas brengen. Een goede leerlingenbegeleiding kan problemen snel detecteren en ontmijnen nog voor ze escaleren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: 'Dat de sterke daling van de laatste jaren zich terug voortzet na de mindere cijfers vorig jaar, is zonder twijfel goed nieuws. Toch blijft elk geval van agressie op school er één te veel. Een school moet bij uitstek een plaats zijn waar leerlingen zich in een veilige en respectvolle omgeving kunnen ontwikkelen en ontplooien. Een veilige werkomgeving voor leerkrachten en ondersteunend personeel maakt daar onlosmakelijk deel van uit.  Daarom blijven we inzetten op psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen op school.'