Stroomtekort en afschakelplan

In de wintermaanden is het mogelijk dat België kampt met een stroomtekort. De overheid neemt maatregelen om een black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen.

Informatie voor onderwijsinstellingen:

  • Scholen voor basis- of secundair onderwijs
  • Centra voor leerlingenbegeleiding
  • Centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie
  • Academies
  • Hogescholen en universiteiten

 

Met de checklist stroomonderbreking kan je onderwijsinstelling een stroomtekort voorkomen en aanpakken. Wat doe je wel en niet tijdens een afschakeling?

Welke maatregelen worden er genomen bij stroomtekort? Eerst sensibiliseren en desnoods verplichtingen opleggen. Daarna pas het afschakelplan. Weer aanschakelen gebeurt in fases.

Hoe bereid je je als onderwijsinstelling voor op een afschakeling? Wat doe je bij een effectieve afschakeling?

Op de websites van KlasCement, Milieuzorg op school (MOS) en Dikketruiendag vind je leermiddelen over energie.

Een overzicht van websites met informatie over stroomtekort en afschakeling, en met tips voor onderwijsinstellingen.

Contact

Heb je een vraag over stroomtekort en afschakelplan en vind je het antwoord niet op deze website?
Mail dan naar stroomtekort.onderwijs@vlaanderen.be