Impact van de brexit op het Vlaamse onderwijs

(Update 8 maart 2021) 

Einde overgangsperiode 31 december 2020

Op 31 januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) met een terugtrekkingsakkoord dat:

 • De voortzetting garandeert van verblijf en werk voor de al aanwezige onderdanen van het VK en hun familieleden in (landen van) de EU
 • Een overgangsperiode voorzag tot 31 december 2020  

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de onderlinge samenwerking vanaf 1 januari 2021 lopen nog door.

Britse burgers in het Vlaamse onderwijs vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een onderscheid tussen:

 • Britse burgers die op 31 december 2020 in Vlaanderen verblijven en werken of studeren (en hun familieleden):

  • Beschermd door het terugtrekkingsakkoord
  • Rechten als EU-burgers
 • Britse burgers die na 31 december 2020 in Vlaanderen komen verblijven en werken of studeren
  • NIET beschermd door het terugtrekkingsakkoord
  • Rechten als burgers uit een land buiten de EU (derdelander)

Naar boven
 

Britten beschermd door het terugtrekkingsakkoord: als EU-burgers

Britse burgers die op 31 december 2020 in een EU-land wonen en werken, en hun familieleden, zijn beschermd door het terugtrekkingsakkoord en krijgen toegang tot het Vlaamse onderwijs zoals EU-burgers.
Familieleden zijn:

 • Huidige echtgenoten en geregistreerde partners
 • Personen in een bestaande duurzame relatie
 • Kinderen
 • Kleinkinderen
 • Ouders
 • Grootouders

Brits personeel in het Vlaamse onderwijs (beschermd door terugtrekkingsakkoord)

Britten die op 31 december 2020 werken in het Vlaamse onderwijs:

 • Blijven gelijkgesteld met EU-burgers
 • Behouden dezelfde rechten
 • Voldoen automatisch aan de nationaliteitsvereiste voor het Vlaamse onderwijs (net zoals voor de brexit en tijdens de overgangsperiode)

Bekijk de info op de website van de dienst Vreemdelingenzaken


Britse leerlingen in basis- en secundair onderwijs

In het Vlaamse basis- en secundair onderwijs is nationaliteit geen toelatingsvoorwaarde. Ook na de brexit en overgangsperiode kunnen Britten naar school blijven gaan.

Britse studenten in het hoger onderwijs
Britten en hun familieleden die onder het terugtrekkingsakkoord vallen:

 • Behouden het recht op toegang tot het Vlaamse hoger onderwijs, ook als ze nog niet studeren op het moment van de brexit of het einde van de overgangsperiode
 • Komen in aanmerking voor studietoelagen onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers
 • Betalen inschrijvingsgeld zoals EU-burgers

Britse cursisten in het volwassenenonderwijs
Britten en hun familieleden die beschermd zijn door het terugtrekkingsakkoord:

 • Behouden het recht op toegang tot het volwassenenonderwijs, ook als ze nog niet studeren op het ogenblik van de brexit.
 • Betalen inschrijvingsgeld zoals EU-burgers

Lees meer over de voorwaarden op de pagina over Wettig verblijf

Naar boven

Britten NIET beschermd door terugtrekkingsakkoord: als derdelanders

Britse burgers die na 31 december 2020 in een EU-land komen wonen, werken of studeren, zijn niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord en worden niet meer gelijkgesteld aan EU-burgers maar aan derdelanders. Een derdelander is een burger van een land buiten de EU.

Brits personeel in het Vlaamse onderwijs (als derdelander)

Kom je na 31 december 2020 werken in het Vlaamse onderwijs, dan moet je een uitzondering op de nationaliteitsvereiste aanvragen.

Britse leerlingen in het basis- en secundair onderwijs (als derdelander)


In het Vlaamse basis- en secundair onderwijs is nationaliteit geen toelatingsvoorwaarde. Ook na de brexit en overgangsperiode kunnen Britten naar school blijven gaan.

Britse studenten in het hoger onderwijs (als derdelander)

Britten die na 31 december 2020 in Vlaanderen komen wonen, werken en studeren, volgen studies aan het hoger onderwijs in Vlaanderen als derdelander.

Britse cursisten in het volwassenenonderwijs

Britten die na 31 december 2020 in Vlaanderen komen wonen, werken en studeren, vallen onder de regeling van derdelanders en kunnen toegang krijgen tot het volwassenonderwijs op basis van een document van wettig verblijf.

Naar boven

Erasmus+


Erasmus+ 2014-2020

Het Verenigd Koninkrijk zal blijven deelnemen aan het lopende 2014-2020 Erasmus+ programma. 

 • Alle bestaande Erasmus+ 2014-2020 projecten onder contract gaan gewoon door, ook de projecten die in 2020 begonnen en doorlopen na 31 december 2020. Projecten en contracten die afgesloten zijn voor of onder Oproep 2020 kunnen dus nog steeds mobiliteiten plannen naar het VK.
 • Na 31 december 2020 moet je wel bijkomend voldoen aan de Britse vereisten betreffende het verblijfrecht.

Erasmus+ 2021-2027

Het VK zal niet meer deelnemen aan het 2021-2027 Erasmus+ programma. Het is dus voor de Oproep van 2021 geen programmaland meer.

Naar boven

Britse aanvragen voor professionele erkenning als leraar


Heb je de Britse nationaliteit en heb je een aanvraag voor professionele erkenning lopen, dan zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Het erkenningsbesluit wordt genomen voor of op 31 december 2020:
  • Je erkenning blijft onbeperkt geldig
 • Het erkenningsbesluit wordt genomen na 31 december 2020:
  • Vraag een academische erkenning van je kwalificaties aan bij NARIC-Vlaanderen
  • Mogelijk komt er een nieuwe regeling tussen de EU en het VK

Aanvragen ingediend bij AGODI:

 • Voor 23 oktober 2020: erkenning wordt afgehandeld voor einde 2020
 • Na 23 oktober 2020: geen garantie op erkenning voor einde 2020

De beroepskwalificaties en professionele erkenning van leraren uit het Verenigd Koninkrijk die in de EU wonen of werken blijft erkend. De professionele erkenning is immers onbeperkt geldig.

Naar boven

Schooluitstappen in het VK

Organiseert je school een schooluitstap naar het VK in 2021 of later?  
Zorg dat je op de hoogte bent van de Britse maatregelen voor toegang en verblijf in het VK. De voorwaarden en vereisten hangen af  van de Britse wetgeving.

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Naar boven