Studiebeurzen voor het buitenland

Als je in het buitenland wil studeren, zijn er verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen:

Studietoelagen Vlaamse overheid

Ook als je aan een instelling buiten de Vlaamse Gemeenschap of in het buitenland studeert, kan je in aanmerking komen voor een studietoelage. Je moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden.

Naar boven

Mobiliteitsbeurzen

Naast studietoelagen biedt de Vlaamse overheid verschillende beurzen aan voor wie in het buitenland wil studeren of stage lopen, of voor wie bijvoorbeeld onderzoek wil doen voor een eindwerk.

Meer informatie: website Studeer in het buitenland. Je vindt er ook links naar andere instanties die beurzen voor studenten aanbieden.

Met vragen kan je terecht bij je onderwijsinstelling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites