Beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je in 3 situaties  een procedure opstarten:

  • Je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en je vindt dat je onterecht een ongunstige studievoortgangsbeslissing hebt gekregen. Je moet wel eerst intern beroep aantekenen bij de onderwijsinstelling zelf.
  • Je buitenlands diploma hoger onderwijs is niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma hoger onderwijs en je bent het daar niet mee eens.
  • Je hebt leerkrediet verloren door een overmachtssituatie.
     

Coronavirus: openbare zittingen opgeschort

De openbare zittingen van de Raad worden opgeschort vanaf 17 maart 2020 tot en met 19 april 2020. Aan de partijen zal worden gevraagd of zij instemmen met een schriftelijke procedure. Als alle partijen akkoord zijn, zal de bevoegde kamer de zaak in beraad nemen en uitspraak doen. In alle andere gevallen zal de zaak op een latere zitting worden vastgesteld zodra de omstandigheden dit toelaten.
 

Procedure in  het Nederlands

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. De Raad houdt dus geen rekening met procedurestukken in een andere taal, zoals verzoekschriften, antwoordnota's of wederantwoordnota's.

Wie een niet-Nederlandstalig procedurestuk indient, kan voorlopig binnen een door de Raad bepaalde termijn een Nederlandse vertaling aanleveren. Alleen als je dat effectief doet, wordt de procedure voortgezet.

Door je verzoekschrift meteen in het Nederlands in te dienen, vermijd je tijdverlies.