Contactgegevens Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Bellen of mailen

Adres en wegbeschrijving

De zetel van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) bevindt zich op het volgende adres:

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Zittingen en beraadslagingen van de Raad vinden in het Consciencegebouw plaats, tenzij de voorzitter van de Raad om praktische redenen anders beslist.

Wegens werkzaamheden in het Consciencegebouw vinden zittingen van de Raad vanaf 1 mei 2016 in principe plaats in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Meer informatie: Mobiel Vlaanderen - routebeschrijving .