Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking: een of meerdere lichaamsfuncties die blijvend of meer dan 12 maanden uitvallen? Je hogeschool of universiteit moet dan in redelijke aanpassingen voorzien. Die moeten jou dezelfde kansen geven als andere studenten om succesvol deel te nemen aan het hoger onderwijs.

Naar boven

Wat is een redelijke aanpassing?

Een aanpassing is een concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een functiebeperking neutraliseert. Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting voor de hogeschool of universiteit betekent.

Naar boven

Wat bij weigering van een aanpassing?

Je instelling moet in haar onderwijs- en examenreglement de procedures opnemen die ze ontwikkeld heeft om jouw recht op redelijke aanpassingen te garanderen.

Een weigering van redelijke aanpassingen moet ze motiveren. Als student kan je intern beroep aantekenen tegen een weigering van redelijke aanpassingen.

Als de interne beroepsprocedure geen oplossing biedt, kan je Unia contacteren. Dat centrum bemiddelt en zorgt indien nodig voor juridische bijstand.

Naar boven

Aanspreekpunt bij je hogeschool of universiteit

Elke instelling heeft een aanspreekpunt waar je terechtkan met je vragen over studeren met een functiebeperking. Je vindt de aanspreekpunten op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.

Naar boven

Ondersteuning ministerie van Onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt specifieke, individuele ondersteuning aan op volgende domeinen:

  • Speciale onderwijsleermiddelen
  • Tolkuren
  • Omzetting van lesmateriaal
  • Ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs

Je kan die ondersteuning aanvragen via de sociale voorzieningen van je instelling.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Regelgeving