Studeren en werken

Er zijn tal van manieren om werken en studeren te combineren. Op financieel vlak kom je misschien in aanmerking voor ondersteuning, of je kan een beroep doen op een vorm van verlof.

Flexibel studeren

Je moet geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. Er zijn nog mogelijkheden, die het gemakkelijker maken om werken en studeren te combineren. Zo kan je aan een hogeschool of universiteit een flexibel leertraject volgen of je inschrijven aan de Open Universiteit.

Hogescholen en universiteiten doen de laatste jaren meer en meer inspanningen om studietrajecten in te richten die specifiek gericht zijn op studenten die werken.  Je vindt deze studietrajecten voor werkstudenten in het Hogeronderwijsregister. Informeer je bij de hogeschool of universiteit van je keuze voor meer informatie.

Financiële ondersteuning

Om de combinatie met werken financieel mogelijk te maken kan je eventueel een beroep doen op:

  • Tijdskrediet
  • Betaald educatief verlof (voor werknemers uit de privésector - alleen nog via de overgangsregeling)
  • Vlaams opleidingsverlof
  • Vormingsverlof of dienstvrijstelling (voor ambtenaren)
  • Opleidingscheques

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites