Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking

Ook met een functiebeperking kan je een opleiding in het hoger onderwijs volgen. De hogeschool of universiteit moet in redelijke aanpassingen voorzien. Die aanpassingen moeten jou dezelfde kansen geven als andere studenten om succesvol deel te nemen aan het hoger onderwijs.

Naar boven

Wat is een aanpassing?

Een aanpassing is een concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een functiebeperking neutraliseert. Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting betekent.

Naar boven

Wat bij weigering van een aanpassing?

Je instelling is verplicht om in haar onderwijs- en examenreglement de procedures op te nemen die ze ontwikkeld heeft om jouw recht op redelijke aanpassingen te garanderen.

Een weigering van redelijke aanpassingen moet ze motiveren. Als student kan je intern beroep aantekenen tegen een weigering van redelijke aanpassingen.

Als de interne beroepsprocedure geen oplossing biedt, kan je Unia contacteren. Dat centrum bemiddelt en zorgt indien nodig voor juridische bijstand.

Naar boven

Aanspreekpunten binnen je instelling

Elke instelling heeft een aanspreekpunt waar je terechtkan met je vragen over studeren met een functiebeperking. Je vindt de aanspreekpunten op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.

Naar boven

Ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt specifieke, individuele ondersteuning aan op volgende domeinen:

  • Speciale onderwijsleermiddelen
  • Tolkuren
  • Omzetting van lesmateriaal
  • Ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs

Je kan die ondersteuning aanvragen via de sociale voorzieningen van je instelling.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Regelgeving